Beröm, klagomål och tips

Har du beröm, klagomål eller tips till någon av kommunens verk­sam­heter? Då vill vi gärna ha reda på det så att vi har möjlighet att förändra och förbättra.

I Östersunds kommun är invånarnas åsikter viktiga, därför har vi en tjänst som heter "synpunktshantering". Genom synpunktshanteringen kan du som invånare exempelvis:

  • Lämna förslag på saker som kan underlätta din vardag.
  • Ge oss tips på hur vi kan förbättra och utveckla Östersunds kommuns verksamheter och tjänster.
  • Dela med dig av idéer och åsikter som rör det samhället vi alla gemensamt bor i.

Den här tjänsten är en viktig del i Östersunds kommuns kvalitetsarbete och ger oss goda möjligheter att upptäcka och komma tillrätta med brister i våra verksamheter och uppdrag – samt förhindra att liknande brister uppkommer igen.

Så lämnar du synpunkter

Om du vill lämna beröm, klagomål eller tips på någon verksamhet - tala först med verk­sam­hetens personal. Annars kan du lämna dina synpunkter via våra e-tjänster, genom att fylla i vår blankett för synpunktshantering eller genom att ringa till kommunens kundcenter på telefon 063-14 30 00.

Lämna synpunkter via vår e-tjänst

Lämna synpunkt via blankett

Lämna klagomål och synpunkter gällande förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg via vår e-tjänst

I e-tjänsterna kan du givetvis vara anonym. Om du däremot lämnar kontaktuppgifter kommer den berörda förvaltningen informera dig om hur dina synpunkter tas om hand. Alla synpunkter dokumenteras och registreras.

Det är den ansvariga chefen som undersöker vad synpunkten beror på och vad som kan göras för att rätta till eventuellt missnöje. Beröm uppmärksammas och alla tips tas tacksamt emot.

Om du inte är nöjd med svaret du får kan du begära att dina synpunkter förs vidare till överordnad chef.

Sidan uppdaterad 2024-01-02