Medborgarförslag

Som medborgare kan du lämna medborgarförslag till kommunen. Att ta del av eller skapa ett eget förslag är ett av flera sätt att påverka och delta i kommunens arbete. Här kan du ta upp ärenden som är av allmänt intresse och ger därmed förtroendevalda och tjänstemän en möjlighet att fundera över vad som kan göras bättre inom kommunen.

Lämna medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Östersunds kommun kan lämna ett medborgarförslag. Rätten gäller även barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund som inte ännu fått kommunal rösträtt. Föreningar, organisationer eller sammanslutningar av annat slag kan däremot inte lämna medborgarförslag.

Förslagen lämnar du direkt här på webben via vår e-tjänst för medborgarförslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där kan du också gå in och stödja andra förslag. Du behöver registrera dig första gången du använder tjänsten.

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du vända dig till kommunens kundcenter på Österäng för hjälp.

Det här får ditt förslag handla om

Ditt medborgarförslag kan bara behandlas av fullmäktige om det rör kommunens verksamhet eller något som kommunen är ansvarig för. Förslaget får inte röra myndig­hetsutövning mot enskild person eller ha ett odemo­kratiskt eller rasistiskt innehåll. Ditt förslag får inte heller omfatta flera olika ämnen. Om ett liknande förslag har behandlats de senaste två åren eller om det redan pågår en process i frågan kan förslaget inte heller ställas.

Så hanteras ditt förslag

När du har skickat in ditt medborgarförslag kan det ta upp till en vecka innan det publiceras. Sedan behöver ditt förslag minst 25 underskrifter inom tre månader för att behandlas.

Om ditt medborgarförslag samlar minst 25 underskrifter under kortare tid än tre månader kan det i särskilda fall anmälas till kommunfullmäktige tidigare. Kommun­full­mäktiges ordförande avgör om det är möjligt eller inte.

Därefter presenteras förslaget för politikerna vid följande kommun­fullmäktigesammanträde.

Fullmäktige kan välja att lämna ditt medborgarförslag vidare till en särskild nämnd för hantering och beslut. Du får en inbjudan till sammanträdet där ditt förslag tas upp. Där har du också möjlighet att yttra dig.

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling

När du lämnat in ett medborgarförslag blir det en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa handlingen eller kopiera den. Ditt namn kommer att finnas med i protokoll och föredragningslistor som publiceras på kommunens webbplats.

Stötta ett medborgarförslag

Är du folkbokförd i Östersunds kommun har du också möjlighet att gå in och stötta andras medborgarförslag genom att skriva under ett förslag direkt i vår e-tjänst för medborgarförslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan bara skriva under ett förslag en gång. Alla som besöker förslaget kan se namnen på de som skrivit under.

För att kunna skriva under ett förslag måste du vara en registrerad användare. Du registrerar dig första gången du använder tjänsten.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-07-30