Miljöpriset

Varje år delar vi ut ett miljöpris till företag, privatpersoner, organisationer eller andra. Priset uppmuntrar till insatser som bidrar till hållbar utveckling i Östersunds kommun.

Nomineringen för Miljöpriset 2024 kommer att öppna under juni.

Vinnare Östersunds kommuns miljöpris

2023 års miljöpris och hederspris delades ut på Klimatseminariet på Storsjöteatern den 13 september.

2023: LIR Teknik

Vinnare av Miljöpriset 2023 tilldelas LIR Teknik, som banar vägen för omställningen till fossilfria transporter med ellastbilar.

Vinnare 2023 - LIR Teknik

Vinnare 2023 års miljöpris: LIR Teknik

Hederspris 2023 till Nästgårds

Hederspriset får Nästgårds för sitt innovativa arbete med lokala råvaror på Nästgårds gårdsrestaurang och Bua.

Nästgårds

Vinnare hederspris: Nästgårds

Prisutdelningen 2023

Se videoklipp från prisutdelningen.

Tidigare vinnare

2022: Region Jämtland Härjedalen

Motivering Region Jämtland Härjedalen:

”Region Jämtland Härjedalen har, som första region i Sverige, börjat samla in miljöfarliga anestesigaser i stället för att släppa ut dem i atmosfären. Gaserna, som bland annat har flera gånger högre klimatpåverkan än motsvarande mängd koldioxid, återbrukas i ett slutet kretslopp. Centraloperation har visat på engagemang, nytänkande och en initiativ­förmåga utöver det vanliga. Arbetet är ett utmärkt föredöme samt en inspirationskälla för andra regioner i Sverige!”

En man och kvinna står med stor prischeck framför gulnade löv

Narkossköterskorna Josefine Bergstrand och Toni Jonsson från Region Jämtland Härjedalen med 2022 års miljöpris.

2021: Isotimber och Sustainable Fashion Week

Motivering Isotimber:

Svenska byggnader står för totalt en dryg femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, sett ur ett livscykelperspektiv.

Med sin affärsidé och mission om att leverera den mest hälsosamma och miljösmarta husstommen i världen fortsätter Isotimber sitt arbete för minskad klimatpåverkan inom bygg- och fastighetsbranschen.

Isotimbers väggelement av trä med lång livslängd är designade för att lätt kunna återbrukas med ambitionen att det i framtiden ska bli en helt cirkulär produkt.

Motivering Sustainable Fashion Week:

Modeindustrin beräknas stå för så mycket som upp till tio procent av de globala utsläppen av växthusgaser. En systemomfattande förändring i branschen är nödvändig för att minska miljöpåverkan med sin stora vattenförbrukning och kemiska utsläpp.

Sustainable Fashion Weeks initiativ med slow-fashion utmanar och ger inspirerande exempel på hur modeindustrin kan bidra, och för oss att ställa om vårt konsumtionsmönster.

Det handlar om nya affärsmodeller, förnybara och hållbara material, förlängd livslängd på produkter samt återvinning.

2020: Reko-ring Östersund och Vågen Zero Waste Butik

Motivering Reko-ring Östersund:

Jämtlands län har fantastiska förutsättningar för småskalig livsmedelsförädling i hållbarhetens tecken. Genom Ulrika Nyhléns start av REKO-ring Östersund har det lokala mathantverket
och de ekologiska råvarorna blivit ännu mer tillgängliga.

REKO-ring har gjort det möjligt för lokala producenter att nå ut med sina produkter. Då producenterna bara säljer det som redan beställts blir det inget matsvinn. Det är en win-win-situation för både producent och konsument.

Tänk globalt – handla lokalt. Facebookgruppen för konsumenter ökar stadigt i antalet medlemmar. Detta leder till ökad kunskap om utbudet av lokala produkter och möjligheten att välja närproducerat och ekologiskt framför importerat.

Motivering Vågen Zero Waste Butik:

Vågen inspirerar och hjälper individen att göra kloka beslut vid val av råvaror och produkter. De sprider kunskap om miljöfrågor och bidrar till att minska matsvinnet.

I sin butik säljer Vågen matvaror, hygien- och hushållsartiklar med målet att använda så få förpackningar som möjligt, och inga alls av plast. Genom sina olika event skapar de nyfikenhet och skaparglädje – utan pekpinnar – och öppnar för nya möjligheter genom att lyfta flera olika aspekter kring resursutnyttjande, hälsa och miljö.

Vågen visar att vi med enkla medel kan hjälpas åt att skapa en mer hållbar och långsiktig marknadsplats.

2019: Jämtkraft AB

Motivering: Jämtkraft är motor för miljö- och klimatarbetet i regionen och är viktiga för att Östersund ska bli fossilbränslefritt

Jämtkraft jobbar för att minska beroendet av fossilbränsle, och bedriver forskning om att producera framtidens fossilfria flygbränsle från rökgaserna i Lugnviksverket. De driver utvecklingen framåt när det gäller infrastruktur för elfordon. Dessutom förbättrar de möjligheterna för biologisk mångfald, tillexempel genom fisktrappor i Billstaån. Tillsammans med Östersundshem satsar Jämtkraft på en av Sveriges största solparker. Jämtkraft köper även in 100 ton biojet för flyg för att stimulera efterfrågan och utvecklingen av biobaserat jetbränsle.

Jämtkrafts arbete för miljön skapar förutsättningar för oss alla att bli fossilbränslefria.

2019: Hedersomnämnande Janis Vretanidis och Städ och service på Östersunds kommun

Motivering: Janis, enhetschef på städ och service på Östersunds kommun, har i många år engagerat sig i miljötänket för kommunens städverksamhet. Till exempel har han och övriga medarbetare på Städ och service arbetat för kemikaliefria städmetoder.

Janis sprider miljötänk på youtube på ett lättsamt och pedagogiskt sätt, som inspirerar andra att tänka på kemikalieanvändning och kemikaliers hälso- och miljöpåverkan.

Janis och medarbetares engagemang inspirerar personal i alla verksamheter att ta med sig ett miljötänk hem.

2018: Nettbuss Stadsbussarna Östersund

Motivering: Nettbuss Stadsbussarna Östersund ser möjligheter att utveckla verksamheten i hållbar riktning i en stad som växer. De satsar på att skapa ett resande som ger mindre miljöbelastning.

Nettbuss Stadsbussarna Östersund var starkt engagerande och delaktiga när den nya elbusslinjen infördes i Östersund. Alla förare utbildades både när det gäller att köra elbuss och i ecodriving. Den satsningen har gjort att övergången till elbuss har skett nästan störningsfritt.

Tack vare deras engagemang har vi fått en kollektivtrafik anpassad för framtiden.

2017: Östersundshem

Motivering: Östersundshem går före och visar vägen i branschen. De har ett hållbart helhetstänk och positionerar sig som en av de bästa även i ett nationellt perspektiv.

Östersundshem bygger solceller och gröna tak på all nyproduktion och man låter också husens energiprestanda värderas högt och vara rent av utslagsgivande i upphandlingar. De är på god väg att förse hela bolagets elbehov med egen producerad förnyelsebar energi.

De provar låg parkeringsnorm och erbjuder goda förutsättningar för cykelägare samt har elbilspool och egna elbilsladdplatser för hyresgäster.

Vidare pågår flera olika projekt som främjar delnings-ekonomi som prylbodar och andelsägande i solcellsparken.

Hedersomnämnande 2017: Shoppis

Motivering: Marielle Brovinger och Ulrica Lindholm har genom sitt företag ökat återanvändandet av kläder och saker med en affärsidé som skapar en cirkulär ekonomi.

Shoppis gör det enkelt för människor att sälja sina prylar vidare och har uppgraderat konceptet loppis.

Verksamheten är med och bidrar till en hållbar utveckling inom vår kommun.

2016: Spilloteket

Motivering: Hållbarhet genom delaktighet och kreativitet är Spillotekets signum, och i återbruksverkstaden växer framtidens ”Planetskötare” upp.

Med produktionsspill från länets industrier som arbetsmaterial får grundskolebarn i ett meningsfullt, pedagogiskt och innovativt sammanhang närma sig hållbar utveckling.

Genom det kreativa skapandet lyfter Spilloteket in barns tankar och idéer kring framtida lösningar inom hållbarhet, och hjälper barn och unga att höras och ta plats i samhällsdialogen.

Hedersomnämnande 2016: Lars B Johansson

Motivering: Tåget är ett av våra klimatsmartaste transportsätt och när nattågstrafiken försämrades reagerade Lars B Johansson. Han har, genom att analysera statistik och kartlägga problem kommit fram till ett förslag på lösning för hur nattågstrafiken skulle kunna fungera i Jämtland.

Lars har därigenom bidragit till att belysa hur viktig tillgängligheten till hållbara transporter är och samtidigt lyckats engagera ett stort antal människor i frågan.

2015: Glada lådan

Motivering: Glada Lådan har hittat ett sätt att tillhandahålla ekologiska och lokalproducerade livsmedel på ett sätt som gör det enkelt att välja hållbara alternativ. Den starka säsongs­betoningen bidrar dessutom inte bara till minskad klimatpåverkan i sig, utan också till högre medvetenhet hos konsumenterna.

Genom att välja leverantörer med omsorg om djur och natur, lokalt i Jämtland och Härjedalen, ger Glada Lådan småskaliga livsmedelsproducenter ett uppsving och en plattform, vilket också främjar ett öppet landskap och biologisk mångfald i regionen.

Hedersomnämnande 2015: SYREcycle

Motivering: Med inspirerande, fantasifulla och unika kreationer i gränslandet mellan konst och bruksföremål tar Solveig Sefastssons SYREcycle 'upcycling' till en ny nivå.

Genom att använda sig av material från second hand-butiker i produktionen ger man inte bara förnyad livslängd åt materialet, utan bidrar också till minskad kemikalieanvändning och
vattenpåverkan i den annars så energikrävande och kemikalietunga textilsektorn.

2014: Grizzly Jemtreklam

Motivering: Grizzly JemtReklam och VD Björn Wahlberg får kommunens miljöpris för att man med ett personligt engagemang ställt om produktionen i en kemikalie- och energiintensiv bransch till bland annat mer miljöanpassade färger och andra kemikalier, vilket är en viktig del i att värna såväl människor och djur som naturen och vårt dricksvatten.

Grizzly JemtReklam står för ett miljötänk i hela sin verksamhet, i allt från att använda sig av energisnåla metoder och miljöschyssta leverantörer till att köra elbilar i tjänsten. Grizzly har dessutom nyligen infört sin så kallade Greenline, vilket ytterligare underlättar för företagets kunder att göra miljösmarta val.

2013: Jazzköket

Motivering: På Jazzköket förenas det ekologiska hållbarhetsperspektivet med det sociala. Ekologisk, närproducerad mat med stark säsongsbetoning kombineras med möjligheten att spisa såväl jazz som annan kultur i olika former.

I gränslandet mellan mat och kultur, med en stor portion matglädje och lekfullhet, skapar Jazzköket kreativa kulinariska konstellationer och minskar matsvinnet genom att tillvarata maten från nos till svans. Med råvaror som till allra största delen kommer från Jämtland, Härjedalen och Trøndelag bidrar man också till att hålla landskapet öppet och till att bevara den biologiska mångfalden i regionen.

Foodstock, Foodjam och andra glada upptåg, tillsammans med 'kockens, konstnärens och kalaskokerskans' tjat om mat med positiva tongångar smittar av sig lokalt, vilket är tydligt i det genomslag som Jazzköket fått.

Hedersomnämnande 2013: Hållbarhetsfestivalen

Hållbarhetsfestivalen är ett nytt och innovativt sätt att uppmärksamma klimatfrågor och hållbarhet. Med nytänkande når festivalen ut till nya målgrupper med budskapet om hur vi på bästa sätt kan använda de gemensamma resurser som denna vår enda jord erbjuder, och hur vi alla kan bidra till en bättre miljö.

Tack vare engagerade människor med nya synvinklar har Hållbarhetsfestivalen skapat ett forum där helhetsperspektiv på hållbarhet och ekofrågor presenteras i en trivsam och lättillgänglig form för alla åldrar. Vi vill uppmärksamma och hylla initiativet och vi hoppas att Hållbarhetsfestivalen i Surfbukten är början på en ny och fin tradition i Östersund.

2012: Niklas och Camilla Persson-Landgren på Brunkulla gård

Motivering: Verksamheten har sedan 1995 haft en konsekvent miljösatsning i sin verksamhet. Idag omfattar miljösatsningen en ekologisk jordbruksproduktion, lokal ekologisk mat i sitt kök och en miljöanpassad tanke i det boende som erbjuds gårdens gäster. Detta leder till bra förutsättningar för att bevara den biologiska mångfalden och inte minst visa upp den storslagna kulturmiljön runt gården. Brunkulla gård tittar även framåt och har spännande planer på en bebyggelse som ska ha en ekologisk grundtanke och ett energisnålt byggande. Dessutom drömmer Niklas om en egen biogasproduktion.

Hedersomnämnandet 2012: Örjan Nilsson på Bleka gård

Motivering: Med en nygammal logistikstrategi har Örjan visat att miljö- och klimatfrågor går hand i hand med bra ekonomi. Genom att djuren betar på arealer längst från gården och skördarna tas närmare gården har fodertransporter och gödseltransporter minskat så att det syns i plånboken och på en minskad klimatpåverkan. Strategin har också ökat förutsättningen för fler arter och djur att etablera sig runt gården eftersom gamla beten och skogsmarker har tagits upp för bete.

2011: Jämtlands bildemontering och Camilla Fridell

Motivering: Många av dagens miljöproblem orsakas av vårt sätt att producera och konsumera produkter. Därför är det viktigt med insatser för att förbättra hushållning med material, råvaror och energi. Genom att demontera bilar och återvinna såväl bildelar som metaller och kemikalier minskar miljöbelastningen.

Hedersomnämnandet 2011: Niklas Hamberg och hans medarbetare på köket i Sporthallen

Motivering: Niklas har med både engagemang och smart pedagogik lyckats minska matsvinnet på Sporthallen med åtskilliga ton mat, genom att med information och med olika motiverande åtgärder få med sig både elever och gymnasielärare för att minska svinnet.

2010: ICA Kvantum och Lotta Bernervall

Motivering: Genom att erbjuda ett nytt sätt att handla; näthandel med livsmedel och hemtransport med biogasbil så minskas klimat­påverkan på flera sätt. Dels genom att utsläppen från trans­port­erna minskar, men även genom möjligheten att minska mängden mat som kastas genom att både butiken och konsumenten kan planera sina inköp på ett bättre sätt.

2008: Frösö Biluthyrning

Motivering: Frösö biluthyrning har satsat offensivt på biogasfordon i ett tidigt skede. Företaget har visat att det går att bedriva färdtjänst- och taxiverksamhet och kombinera med biogasfordon. Företagets biogassatsning haft stor betydelse som förebild för andra företag och detta bidrar till en mindre klimatpåverkan och en renare luft i Östersund.

2007: Patrik Williamsson och Jörgen Svensson på Teknisk förvaltning, Östersunds kommun

Motivering: Minskning av användningen av olja och effektivisering av energi­använd­ning­en är en viktig miljöfråga. Miljöpriset tilldelas Patrik Williamsson och Jörgen Svensson, som med en stor portion engagemang och envishet och utan egen vinning har effektiv­iserat och sänkt oljeförbrukningen vid Lits panncentral med 75 % på tre år. De är goda förebilder och kan inspirera oss andra till praktiska åtgärder som ger positiva miljöeffekter.

2006: Tomas Löfstrand

Motivering: Tomas Löfstrand tilldelas kommunens miljöpris därför att han efter flera års uthålligt arbete äntligen har lyckats skapa Östersunds bilpool som nu både har privatpersoner och företag som medlemmar. Tomas har bidragit till att målet i Agenda 21 om bilpool uppfylls. Klimatfrågan är det allvarligaste miljöproblemet och en omställning av trafik- och transportsektorn behövs för att minska utsläppen. Många olika hållbara lösningar och många engagerade krafter behövs för att göra detta möjligt.

2005: Anna Jansson på Palmcrantzskolan

Motivering: Anna Jansson tilldelas kommunens miljöpris på grund av sin förmåga att bygga miljöförståelse hos sina elever långt utanför läroplanens ramar. Hon utvecklar ständigt sitt sätt att arbeta och söker tillämpning i verkligheten och det lokala miljö­arbetet när hon formar utbildningen. Anna tänker globalt och arbetar lokalt och hon är en god förebild för oss alla och inte minst för sina elever.

2004: Jan-Åke Ohlsson på Bilbolaget i Östersund AB

Motivering: Jan-Åke Ohlsson har genom ett engagerat och uthålligt miljöarbete genomfört och bidragit till miljöförbättrande åtgärder inom den egna verksamheten. Jan-Åke har också bidragit till att öka kunskaperna om miljöfrågor hos andra människor.

Sidan uppdaterad 2024-03-28