Årets miljöinspiratör inom kommunkoncernen

Priset delas ut till en person eller verksamhet inom kommunkoncernen. Syftet är att uppmuntra till insatser som bidrar till hållbar utveckling för miljö eller klimat i Östersunds kommun. Vem som helst är välkommen att nominera.

Vinnare 2023

Elin Sand får Årets miljöinspiratör för den odling hon har tillsammans med barnen på Jägarvallens förskola.

Motivering:

Genom sitt initiativ med en odling på Jägarvallens förskola sprider Elin kunskap om och väcker intresse för köksväxter och perenner bland barnen. De får en förståelse för arbete med odling och vilka resultaten kan bli och det ger en bra grund för vidare samtal med barnen om klimat och miljö.

Den biologiska mångfalden på förskolans område förbättras och barn och personal får en rikare plats att vistas i. Elin är en inspiration för andra som visar hur man med enkla medel kan bidra till att kommande generationer blir nyfikna på, och känner ansvar för, både sin närmiljö och också miljön i stort.

Två kvinnor står bredvid varandra, en av dem håller i ett diplom och en blombukett. Lutad mot deras ben står en stor check som det står 10 000 kronor på.

Christina Hedin, vice ordf Miljö och samhällsnämnden delade ut pris till Elin Sand, förskollärare vid Jägarvallens förskola.

Hedersomnämnande 2023

Emil Ekman och Nicklas Andersson i Daglig verksamhets-gruppen på Rådhusgatan 56 har fått ett hedersomnämnande för sitt arbete med avfallssorteringen hos Samhällsbyggnad och det företag som också har sina lokaler på Rådhusgatan 56.

Motivering

Nicklas och Emil arbetar uthålligt med att få ett ökat engagemang för avfallssorteringen hos medarbetare på Samhällsbyggandsförvaltningen, och även hos det företag som är lokaliserat i samma lokaler. Genom ett enkelt och tydligt system, med röda bollar för felsorterat och blåa bollar då det blir rätt sorterat, så kan alla kan se dag för dag hur bra förvaltningen klarar av att följa rutinerna. Lägesrapporter lämnas på förvaltningens gemensamma digitala plats och belöningar för bra sortering sker i form av fika och när det går sämre syns det via anslag med uppmaning om bättring.

Systemet har ökat graden av rätt sorterat avfall hos förvaltningen och dessutom lyft frågan på ett tydligt och roligt sätt vilket gör Emil och Nicklas till bra föredömen för andra.

Tre män står bredvid varandra, mannen i mitten har armarna om männen till höger och vänster. Mannen till höger har ett diplom och en blombukett i händerna, mannen till höger har ett diplom och ett presentkort i händerna.

Magnus Andersson, ordförande i Miljö- och samhällsnämnden, delade ut hedersomnämnandet till Emil Ekman och Nicklas Andersson.

Kriterier

Priset går till person eller verksamhet inom Östersunds kommunkoncern som bidragit till något av följande:

  • Skydda och vårda den biologiska mångfalden och värdefulla natur- och kulturmiljöer.
  • Trygga god hushållning med mark, luft, vatten samt skydda fysisk miljö i övrigt.
  • Främja cirkulär ekonomi och förbättra hushållning med material, råvaror och energi.
  • Bidragit till innovation eller nytänkande inom miljö- eller klimatområdet.
  • Ökat kunskaper, medvetenhet och engagemang om miljö- och klimatfrågor.

Tidigare vinnare

2022: Mats-Olov Berglund och Stefan Tengblad

Genom kreativ problemlösning, engagemang och driftighet har pristagarna möjliggjort ett effektivt omhändertagande och återbruk av det granulat som följer med vid snöröjning av konstgräsplaner. Tidigare har detta material hamnat i naturen eller deponerats som avfall. Pristagarnas initiativ har inneburit betydande miljövinster genom minskade mängder microplaster i naturen, återbruket av ett redan tillverkat material, minskade mängder deponiavfall, färre transporter och även ekonomiska besparingar. Arbetet är en inspiration för andra!

2021: LSS-boendet Gulsparvvägen 26

LSS-boendet tar ett helhetsgrepp kring miljö- och klimat, och förändrar därmed livsstilsmönstret för både personal och boende. Genom att arbeta för mindre miljöbelastande resor till och från arbetet, städa utan kemikalier och ha en kranmärkt arbetsplats gör Gulsparvvägen 26 insatser inom era områden. Med sin hydroponiska odling visar de också på nykenhet för nya lösningar.

Om priset

Priset består av en prischeck på 10 000 kronor och ett diplom.

Vinnaren utses av en jury som består av ordförande och vice ordförande i Miljö- och samhällsnämnden, samt förvaltningschef, miljöchef och stadsarkitekt på Samhällsbyggnad.

Priset har funnits sedan 2021 och instiftades som ett komplement till Östersunds kommuns miljöpris.

Sidan uppdaterad 2023-10-26