Årets miljöinspiratör inom kommunkoncernen

Priset delas ut till en person eller verksamhet inom kommunkoncernen. Syftet är att uppmuntra till insatser som bidrar till hållbar utveckling för miljö eller klimat i Östersunds kommun. Vem som helst är välkommen att nominera.

Årets miljöinspiratörer 2022

Mats-Olov Berglund och Stefan Tengblad - årets miljöinspiratörer 2022

Kriterier

Priset går till person eller verksamhet inom Östersunds kommunkoncern som bidragit till något av följande:

  • Skydda och vårda den biologiska mångfalden och värdefulla natur- och kulturmiljöer.
  • Trygga god hushållning med mark, luft, vatten samt skydda fysisk miljö i övrigt.
  • Främja cirkulär ekonomi och förbättra hushållning med material, råvaror och energi.
  • Bidragit till innovation eller nytänkande inom miljö- eller klimatområdet.
  • Ökat kunskaper, medvetenhet och engagemang om miljö- och klimatfrågor.

Tidigare vinnare

2022: Mats-Olov Berglund och Stefan Tengblad

Genom kreativ problemlösning, engagemang och driftighet har pristagarna möjliggjort ett effektivt omhändertagande och återbruk av det granulat som följer med vid snöröjning av konstgräsplaner. Tidigare har detta material hamnat i naturen eller deponerats som avfall. Pristagarnas initiativ har inneburit betydande miljövinster genom minskade mängder microplaster i naturen, återbruket av ett redan tillverkat material, minskade mängder deponiavfall, färre transporter och även ekonomiska besparingar. Arbetet är en inspiration för andra!

2021: LSS-boendet Gulsparvvägen 26

LSS-boendet tar ett helhetsgrepp kring miljö- och klimat, och förändrar därmed livsstilsmönstret för både personal och boende. Genom att arbeta för mindre miljöbelastande resor till och från arbetet, städa utan kemikalier och ha en kranmärkt arbetsplats gör Gulsparvvägen 26 insatser inom era områden. Med sin hydroponiska odling visar de också på nykenhet för nya lösningar.

Om priset

Priset består av en prischeck på 10 000 kronor och ett diplom.

Vinnaren utses av en jury som består av ordförande och vice ordförande i Miljö- och samhällsnämnden, samt förvaltningschef, miljöchef och stadsarkitekt på Samhällsbyggnad.

Priset har funnits sedan 2021 och instiftades som ett komplement till Östersunds kommuns miljöpris.

Sidan uppdaterad 2023-08-25