Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris

Vård- och omsorgsnämnden delar varje år ut ett kvalitetspris till en verksamhet, arbetsplats eller person inom vård och omsorg. Du som medborgare kan nominera till priset.

Tanken med kvalitetspriset är att synliggöra goda exempel och att uppmuntra verksamheter som gjort något utöver det vanliga.

Hur gör man för att nominera till priset?

Känner du till någon verksamhet eller person inom vård och omsorg som du tycker förtjänar ett kvalitetspris? Det kan handla om en avdelning med riktigt god stämning och bra bemötande eller någon som sätter guldkant på tillvaron för dig eller någon du känner.

För att få priset ska man ha gjort något som andra enheter kan få idéer och dra lärdomar av. Det kan handla om nya arbetssätt eller metoder som riktar sig direkt till medborgarna. Men det kan också gälla sådant som riktar sig till personalen, eftersom en bra arbetsmiljö och låga sjuktal också är till nytta för medborgarna.

Tiden för att skicka in nomineringar och ansökningar är juni-september.

Länk till e-tjänsten Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris

Vem beslutar om priset?

Det utses en jury för Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris varje år.

Juryn består av sex personer:

 • nämndens ordförande
 • nämndens 1:e vice ordförande
 • två ledamöter från nämnden
 • en ledamot från Kommunala pensionärsrådet
 • en ledamot från Dialogforum för funktionshinderområdet

Uppdragsenheten bereder de ansökningar och nomineringar som kommer in. Gruppen består av tjänstemän från Vård- och omsorgsförvaltningen som jobbar med nämndens granskningar av verksamheterna. Uppdragsenheten kan också själva nominera verksamheter till priset.

Vinnare tidigare år

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetpris har delats ut sen 1997. Sin nuvarande form fick priset 2012. Sen dess har kvalitetspriset gått till följande pristagare:

 • 2012 Solsången äldreboende
 • 2013 Matgubben matdistribution
 • 2014 Hemgården Fåker
 • 2015 Enheten för Bostad med särskild service LSS för barn och ungdomar ”Elevhem”
 • 2016 LSS-bostad Grindstugevägen 36
 • 2017 Löjtnatsgården (särskilt boende) Brunflo
 • 2018 Hemtjänsten i Lit
 • 2019 RUT motorsport
 • 2020 LSS-boendet på Mariebyvägen 10 A
 • 2021: LSS-bostaden Rödhakevägen 3 och LSS-bostaden Storfjällsvägen 22
 • 2022: Indalens kort­tids­boende och mål­tids­om­buden vid Tallbacka
 • 2023: Hjälpmedelsreconden, daglig verksamhet
Sidan uppdaterad 2023-12-27