Praktik och exjobb hos HR och lön

Studerar du på universitet eller högskola inom personal och arbetsliv, hälsa och rehabilitering i arbetslivet eller till lönespecialist? Vi erbjuder praktik hos oss på HR och lön när det finns behov och vi har möjlighet att ta emot dig. HR arbetar som stödjande och styrande funktion inom personal och arbetsgivarfrågor. Inom Lön utbildar och stöttar vi chefer och verksamheter för en korrekt lönehantering.

Praktikplatser vår- och hösttermin

Vi tar emot enligt följande:

 • Studenter inom personal och arbetsliv: Hösttermin
 • Studenter vid programmet för hälsa och rehabilitering: Vårtermin
 • Studenter vid lönespecialistutbildning: Året om

Vilka arbetsuppgifter kan ingå i praktiken?

Alla delar inom HR- området som är relevant för utbildningen. Inom Lön ingår uppgifter som rättningar, rapportering och registrering av olika lönerelaterade uppgifter och systemadministration för personalsystemet Heroma.

Examensarbeten och uppsatser

Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatser.

Intresseanmälan

Kontakta: victoria.engvall@ostersund.se

Om Område HR och lön

HR har två huvuduppgifter; att bistå förvalt­nings­led­ningar, chef­er och förbund med råd­giv­ning och stöd i deras uppdrag att vara en bra och attraktiv arbets­givare, samt att arbeta med stra­tegiska frågor inom det personal­politiska området på uppdrag av kom­mun­styrelsen och kom­mun­led­nings­grup­pen.

Exempel på områden som vi arbetar inom:

 • personal- och lönepolitik
 • statistik och personalekonomi
 • arbetsrätt
 • tolkning av lagar och avtal
 • rehabilitering
 • arbetsmiljö
 • likabehandling och jäm­ställd­het
 • personal- och kompetens­försörjning
 • chefs- och ledarutveckling
 • samverkan

Vårt lönekontor hjälper till med frågor som rör lön, pension och försäkringar inom kommunen. Vi sköter också systemet Heroma och ger support för hur medarbetarna använder det. På Lönekontoret jobbar både löne­konsulter, systemförvaltare, system­adminis­tratör och pen­sions­­handläggare.

Sidan uppdaterad 2024-01-08