Praktik och exjobb hos Överförmyndarens kansli

Studerar du förvaltningsjurisik eller annat med anknytning till vår verksamhet? Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet vars uppdrag är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare samt kontrollera att de fullgör sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Praktikplatser

Vi tar emot praktikanter året om utifrån behov och möjlighet att ta emot.

Vilka arbetsuppgifter kan ingå i praktiken?

Alla förekommande arbetsuppgifter såsom handläggning, granskning och utvecklingsarbeteten.

Examensarbeten och uppsatser

Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatser.

Anmäl intresse

Kontakta: marielle.mellberg@ostersund.se

Om Upphandlingskontoret

Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet vars uppdrag är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare samt kontrollera att de fullgör sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Genom sin tillsyn skall överförmyndaren motverka rättsförluster för de svagaste i samhället, underåriga (barn under 18 år), samt de som på grund av sjukdom eller annan orsak har en god man eller förvaltare förordnad för sig.

Överförmyndaren ska utöva tillsyn över ställföreträdarens hela uppdrag, och säkerställa att ställföreträdaren får tillgång till den utbildning som fordras för att kunna fullfölja uppdraget.

Överförmyndaren har därtill också ansvar för att rekrytera lämpliga ställföreträdare

Sidan uppdaterad 2023-10-11