Kompetensutveckling

En kvinna och en man sitter vid ett skrivbord tillsammans

Östersund präglas av en vilja att lära, kreativa idéer och samarbeten. I kommunen är vi 5 600 medarbetare inom 400 olika yrken som ger varandra styrka och inspiration. Vi erbjuder stora möjligheter att utvecklas både professionellt och som person. Roligt för dig och bra för Östersund.

Din utveckling

Hos oss är nyfikenhet och kreativitet en stark drivkraft för att skapa innovativa lösningar som gör att vi tryggt kan möta framtidens utmaningar. Kompetenta medarbetare är avgörande för att våra verksamheter ska utvecklas. Vi uppmuntrar våra medarbetare till livslångt lärande, utveckling och nytänkande. 

Dina idéer

Vi som arbetar ute i verksamheten, som möter våra invånare, utför våra uppdrag och löser våra utmaningar är också de som ofta har bra idéer om smarta lösningar. Därför jobbar vi systematiskt med att lyfta fram spännande idéer som kan växa till något som gör vårt arbete smartare, enklare och roligare.

Din personliga utveckling

Alla medarbetare i Östersunds kommun ska minst en gång om året ha ett medarbetarsamtal med sin chef om sin personliga utveckling och förhållan­dena på sin arbetsplats.

Testa ledaryrket och utvecklas som ledare

Programmet för tänkbara ledare

Vi har ständigt behov av nya ledare och erbjuder därför Programmet för framtida ledare för medarbetare som vill testa ledaryrket och få en inblick i vad ledarskap är. Men också för att få personlig och professionell utveckling där programmet ofta leder till många nya insikter och ett bra nätverk för framtida karriärsteg.

Dina möjligheter att utvecklas som ledare

Uppdraget som chef hos oss innebär att du tillsammans med dina medarbetare arbetar med medborgar­nytta i fokus för att förverkliga uppsatta mål. Det är ett lagarbete där både ett gott ledarskap och ett ansvarstagande medarbetarskap är förutsättningar för att nå resultat, möta nya behov och förbättra arbetsmetoder. Ett gott ledarskap bygger stolthet i verksamheten och är avgörande för att vi ska nå den kvalitet vi eftersträvar.

Det goda chef- och ledarskapet i Östersunds kommun ska utmärkas av helhetssyn, kreativitet och ledarförmåga i form av mod, vilja prestige­löshet, kommunikativ och strategisk förmåga. Detta är naturligtvis höga krav och ledarskapet är en av nyckelfaktorerna för att vi ska kunna hantera de utmaningar vi står inför.

Förutom chefspolicy har vi även inom Östersunds kommun olika program och utbildningar för chefs- och ledarutveckling som syftar till att stärka chefer och utveckla deras personliga och formella ledarskap. Chef- och ledarskapet följs upp i medarbetar- och lönesamtalet.

Kompetensportalen

Kompetensportalen är vår gemensamma plattform för alla utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser vi erbjuder inom kommunen, vilka är många. Här har alla medarbetare tilltång till ett samlat utbud men även individuellt anpassade utbildningsplaner. Portalen gör det ockå möjligt att följa upp utbildningar och kompetensstatus på både individ och gruppnivå.

Föreläsningar och Medarbetardagar

För oss är det viktigt med Vi-känsa och samhörighet som inspirerar, skapar stolthet, och en gemensam utveckling i det dagliga arbetet. Under många år har vi jobbat med inspirationsföreläsningar för alla medarbetare där vi haft förmånen att ha några av sveriges bästa talare hos oss, och det kommer vi att fortsätta med. Här djupdyker vi i spännande utvecklingsområden.

Som medarbetare hos oss har du också förmånen att vartannat år träffa 5600 kollegor på våra populära medaretardagar.

Sidan uppdaterad 2023-12-08