Vill du bli utförare av hemtjänst?

Från och med 1 januari 2019 måste du ha ett tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg "IVO" för att få bedriva hemtjänst. Med hemtjänst menas personlig omvårdnad, ledsagning, avlösning och servicetjänster.
Här kan du läsa mer om tillståndsplikten.

Om du vill bli utförare av hemtjänst i Östersunds kommun ska du först söka tillstånd från IVO innan du kan göra ansökan till oss. Du gör ansökan till kommunen i webbverktyget TendSign.

Du kan ansöka om att bli godkänd leverantör av följande tjänster:

 • Servicetjänster
  Helgfria vardagar 08-17.
 • Hemtjänst - Personlig omvårdnad och delegerad hemsjukvård
  Årets alla dagar 07-22. Möjligheten att erbjuda personlig omvårdnad i landsbygd stängs från 1 januari 2017.
 • Hemtjänst - Personlig omvårdnad och delegerad hemsjukvård
  Årets alla dagar 07-22 samt legitimerad personal i hela team (arebetsterapeut, fysioterapeut och distriktssköterska) vardagar 08-17.
  Se punkten ovan om landsbygd.
 • Ledsagarservice
  Årets alla dagar, hela dygnet
 • Avlösning i hemmet
  Årets alla dagar, 07-22

Du kan välja ett eller flera alternativ.

De olika tjänsterna inom hemtjänst

Omvårdnadsutbildning krävs för personlig omvårdnad

För att kunna utföra personlig omvårdnad måste din personal ha utbildning från omvårdnads­programmet eller motsvarande.

Du kan välja att bli utförare av personlig omvårdnad och delegerad hemsjukvård även om ditt företag saknar legitimerad personal som sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Personal från kommunens Hälsofrämjande enhet - HFE - går då in och utför de uppgifter som kräver legitimerad personal.

Ansök i TendSign

Samtliga dokument och bilagor finns tillgängliga i Tendsign.

Tendsign

Upphandlingsdokument och kvalitetskrav

För att bli godkänd utförare ska du starta eller driva företag eller företräda en organisation. Du ska vara registrerad för inbetalning av skatt och moms. Vi vill ha dina referenser från tidigare arbetsgivare/uppdragsgivare eller lärare.

För att utföra tjänsterna ställer Östersunds kommun också ett antal kvalitetskrav som du ska uppfylla.

Upphandlingsdokument gäller från 29 augusti 2019 Pdf, 464 kB.

Tillämpningsanvisningar Pdf, 410.9 kB.

För mer information kontakta Kundcenter på 063-14 30 00.

För dig som redan är leverantör

Bilagor till upphandlingsdokumentet hittar du på Insidan.

Sidan uppdaterad 2021-09-29