Rapportera in tillgänglighet

Här fyller du i vilken tillgänglighet du har i dina lokaler. Dessa uppgifter kommer vi att publicera på www.ostersund.se

Östersund ska vara en kommun som är tillgänglig för alla – det ställer krav på flera olika sätt. I många av kommunens lokaler är tillgängligheten redan idag bra, men för att det också ska bli känt och komma östersundarna till nytta behöver det också kommuniceras.

Här kan varje verksamhet rapportera in hur tillgängligheten ser ut i lokalerna där verk­sam­heten bedrivs. Informationen presenteras på lokalsidan i form av ikoner.Våra lokaler har:
Våra lokaler har:

Beskrivning av tillgänglighetskriterierna

Hörselteknisk utrustning

Hörselteknisk utrustning

 • Hörselslinga
 • Mikrofon
 • Mobil utrustning
Tydlig skyltning

Tydlig skyltning

 • Pictogram (för att förstärka betydelsen där det är relevant)
 • Kontrast
 • Taktila (upphöjd relief)
 • Placering i ögonhöjd
 • Storlek
Bemannad reception

Bemannad reception

Parkeringsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga

Parkeringsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga

 • Inom 25 meter från entrén
Toalett med plats för eldriven rullstol

Toalett tillgänglig för personer som använder eldriven rullstol

 • 220x220 centimeter, storlek
 • 90 centimeter på både sidor om stolen
 • Armstöd på båda sidor om toalettstol
Entré och entréhall tillgänglig för rullstolsburen

Entré och entréhall tillgänglig för rullstolsburen

Gångväg tillgänglig

 • Ej trappsteg eller branta lutningar

Entrédörr tillgänglig

 • I marknivå eller med ramp
 • Dörröppning minst 84 centimeter

Dörröppnare

 • 80 centimeter över golv, minst 70 centimeter från dörr
 • Fritt från tröskel
 • Max 25 milimeters tröskel

Invändigt

 • Reception, toalett och hiss kan nås utan att passera trappsteg
Tillgänglig hiss

Tillgänglig hiss

 • Hisskorg är minst 110x140 centimeter
 • Dörrautomatik
 • Taktila knappar (upphöjd relief)
 • Taltjänst i hiss
Ledarhund välkommen

Ledarhund välkommen

Ska vara standard och innefattar:

 • Ledarhund
 • Servicehund
 • Signalhund
Kontrastmarkering

Kontrastmarkeringar

 • Kontraster på till exempel glasytor
 • Markeringar av trappor, nivåskillnader och dylikt
Könsneutrala omklädningsrum

Könsneutrala omklädningsrum

Sidan uppdaterad 2024-02-06