Publicerad 2021-05-06

Här är de vinnande förslagen till Storsjö Strand etapp 2.1

Tre byggaktörer, varav en lokal, föreslås gå vidare i processen kring byggandet av Storsjö Strand etapp 2.1. Beslut väntas på kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj. Totalt är det ett tiotal byggaktörer som anmält intresse.

- Vi är glada för det stora intresset för att bygga på Storsjö Strand! De vinnande förslagen är väl utformade och kommer utgöra ett intressant tillskott på stranden, säger Pär Jönsson, Moderat kommunalråd och ordförande för Utvecklingsutskottet, Östersunds kommun.

Tre vinnare

Här är de vinnande förreslagen utan inbördes ordning:

  • HSB har ritat ett förslag med 48 bostadsrättslägenheter. Byggnadernas tak trappas och huskropparna smalnas av ned mot sjön för att göra gården rymlig och ljus. Projektet ska miljöcertifieras.
  • SHH BOSTAD AB föreslår ett kvarter om 84 lägenheter, med en blandning av bostadsrätter och hyresrätter. Byggnaderna ska uppföras i trä med trästomme och precis som det första förslaget ska även detta miljöcertifieras.
  • TRÅNGSVIKEN BYGG och TIÖ AB är ett samarbete mellan två lokala aktörer och de föreslår 30 bostadsrättslägenheter i kvarteret närmast parken. Precis som i det andra förslaget är byggnaderna av trä med trästomme. Detta är den lokala aktören av de tre.

Vad händer nu?

Om kommunstyrelsen bifaller förslaget tecknas markanvisningsavtal. Därefter ska förslagen vidareutvecklas i samråd med bygglovsavdelningen och när bygglovshandlingarna är godkända tar byggskedet vid.

Redan nu håller kommunen på att bygga ut allmän plats inom området förbereda för vatten och avlopp, dagvatten, gator och parkytor för att det ska vara klart i tid. Marken har sanerats. Byggstart för husen erbjuds till hösten och kvarteren beräknas ta cirka två år att färdigställa.

Hållbarhet i fokus i urvalsprocessen

Vinnarna har valts utifrån hur väl de löst uppgiften med hänsyn till ett antal kriterier. Gestaltning, miljö och hållbarhet, men även dagvattenfrågan samt innergårdens gestaltning utifrån grönska och god boendemiljö har vägts in i beslutet.

-Östersund har vuxit kraftigt de senaste åren och allt fler byggaktörer visar intresse för att etablera sig här. Branschen har även påbörjat en resa mot ett mer hållbart byggande. Vi har därför valt att fråga marknadens aktörer vad som gör just deras förslag till ett hållbart bidrag till stadsdelen, staden och kommunen, säger Bengt Gryckdal, chef Mark och Exploatering, Östersunds kommun.

Förslagen har även utvärderats utifrån hur de bidrar till bostadsmarknaden i stort och hur de påverkar och kompletterar det befintliga beståndet. De som jobbat med utvärderingen är en urvalsgrupp bestående av en politiker samt representanter från flera olika avdelningar på kommunen.

För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Gryckdal, chef Mark och Exploatering Östersunds kommun, telefon 070-382 14 76, eller

Pär Jönsson, kommunalråd och ordförande för Utvecklingsutskottet, Östersunds kommun (M), telefon 0708-968 400.

Sidan uppdaterad 2021-05-07