Publicerad 2022-09-15

Nu öppnar Östersunds kommun en arbetshubb i Lit!

Medarbetare på Östersunds kommun kan nu boka en arbetsplats på arbetshubben i Lit, och arbeta närmare hemmet!

- Som ett led i mobilitetsveckans satsningar och vårt mål att vara fossilbränslesfria 2030 så vill kommunen vara en attraktiv arbetsgivare och kunna erbjuda en arbetsplats närmare hemmet som man kan gå eller cykla till. Det är framför allt en klimat- och miljöfråga men kan även underlätta vardagen för våra medarbetare som slipper lägga tid på pendling, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

Arbetshubben i Lit har fem bokningsbara platser för Östersund kommuns medarbetare som invigs av Kerstin Arnemo (C), politiskt ansvarig miljö och landsbygd, den 16 september klockan 09.30.

Efter invigningen finns det möjlighet att få en visning av lokalen och Område Näringsliv och tillväxt kommer att berätta om Strategi utveckling Lit och Häggenås som Östersunds kommun ska ta fram tillsammans med medborgare, företag, fastighetsägare, organisationer med flera. De ska även berätta om projektet Byapeng.

  • Strategi utveckling Lit och Häggenås (länk) är en tioårig strategi som ska visa på hur Lit och Häggenås ska utvecklas långsiktigt och hållbart som attraktiva tätorter att bo, leva och verka i.
  • Byapeng (länk) är ett bidrag som finns för att stötta de ideella krafterna och främja demokratiska aktiviteter och utvecklingsprojekt i byar i kommunen.
  • Europeiska mobilitetsveckan (länk) är en årligt återkommande kampanj som syftar till att införa och främja hållbara transportlösningar. Den belyser det pågående och nödvändiga omställningsarbetet för att vi som kommun ska nå det uppsatta målet att vara fossilbränslefria 2030.

Vad: Kerstin Arnemo inviger Östersunds kommuns arbetshubb i Lit

När: 16 september klockan 09:30

Var: Sockenvägen 5, (gamla kommunhuset i Lit)

För frågor och mer information:

Ingrid Mars, näringslivsutvecklare, telefonnummer 073-275 10 59

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-04-17