Publicerad 2023-02-01

Delar av Lövlunda stängs av för provtagning

Den som åker skidor i Lövlundaområdet, kommer snart att se avspärrningar inom delar av området. Det beror på att kommunen behöver jobba vidare med att provta och utreda de föroreningar som man upptäckt i marken, där det tidigare fanns en soptipp.

Det röda krysset visar området som kommer att spärras av.

Lövlunda ligger i Rannåsens naturreservat. Innan området blev naturreservat fanns här en deponi för sopor - på den tiden kallad soptipp.

En färsk provtagning av myrvattnet, som finns i marken där den gamla tippen legat, visar på förhöjda halter av PCB och flera metaller.

- Det här är en klassisk "soptipp", där folk åkte och tippade det mesta. Så här såg det ut i hela Sverige fram till 1974, berättar Kristina Kenning, chef på Sektor Avfall VA. Den här tippen fanns från 50-talet till 1974.

Sen 80-talet har Östersunds kommun kartlagt och provtagit gamla tippar, eftersom de kan innehålla rester av olika miljögifter.

- I Lövlunda har vi tidigare tagit prover i grundvattenrör vid soptippens utkant utan att det visat några särskilda föroreningar, berättar Kristina. Nu tog vi ett annat prov på ytvattnet för att få en mer heltäckande bild. Det var vid det provet vi upptäckte de förhöjda halterna.

Jobbar vidare med provtagningar under vintern och våren

- Nu behöver vi stängsla av för att kunna jobba vidare ostört med provtagning och utredning, förklarar Kristina.

Skidspåret berörs inte av avspärrningen som nu sätts upp.

- Vi bedömer inte att det är farligt att vistas i området. Om det blir aktuellt att stänga av det avspärrade området permanent, får ytterligare provtagningar och utredningar ge svar på. 

Här finns mer information och svar på frågor om föroreningarna i Lövlunda

Kontakt

För mer information om provtagningarna:
Kristina Kenning, chef Sektor Avfall VA, 063-14 36 74

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-02-01