Färdtjänst och riksfärdtjänst

Kommunal färdtjänst är en form av kollektivtrafik för dig som har en funktionsnedsättning som hindrar dig att resa med vanlig kollektivtrafik. Om din resa går över kommungränsen, behöver du söka riksfärdtjänst.

Läs mer och ansök om färdtjänst

Läs mer om riksfärdtjänst Pdf, 1.3 MB.

Du kan inte använda färdtjänst för sjukresor

Om du ska åka till eller från ett vårdbesök får du inte använda färdtjänst. Då behöver du en sjukresa som du beställer från Region Jämtland Härjedalen.

Bara resor i samband med förebyggande hälsovård som exempelvis hälsoundersökning, vaccination eller besök hos tandhygienist kan du göra med färdtjänst.

Läs om reglerna för sjukresor i Jämtlands län på www.1177.se
eller ring
Reseservice på Region Jämtland Härjedalen
0771-82 00 83

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Läs om parkeringstillstånd för rörelsehindrade och se var parkeringsplatserna finns på 

www.ostersund.se/parkering-rh

Sidan uppdaterad 2023-03-06