Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst är en form av kollektivtrafik för dig som har en funktionsnedsättning som hindrar dig att resa med vanlig kollektivtrafik som exempelvis buss eller flyg.

Färdtjänst söker du för resor inom Östersunds kommuns gränser. Om du tänker resa utanför Östersunds kommun men inom Sverige, behöver du söka riksfärdtjänst.

Både färdtjänsten och riksfärdtjänsten är en form av kollektivtrafik. Du reser alltså tillsammans med andra resenärer.

Du kan inte använda färdtjänst för sjukresor

Om du ska åka till eller från ett vårdbesök får du inte använda färdtjänst. Då behöver du en sjukresa som du beställer från Region Jämtland Härjedalen.

Bara resor i samband med förebyggande hälsovård som exempelvis hälsoundersökning, vaccination eller besök hos tandhygienist kan du göra med färdtjänst.

Läs om reglerna för sjukresor i Jämtlands län på www.1177.se
eller ring
Reseservice på Region Jämtland Härjedalen
0771-82 00 83

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Läs om parkeringstillstånd för rörelsehindrade och se var parkeringsplatserna finns på 

www.ostersund.se/parkering-rh

Sidan uppdaterad 2024-01-05