Hållplats Jamtli

Nuvarande Hållplats Jamtli kommer att flyttas till Gunder Häggs väg. Det kommer byggas två nya väderskydd och en trevligare utemiljö i anslutning till Jamtli planeras.

Illustration som visar hur den nya hållplatsen vid Jamtli kan komma att se ut

Detta är en skissbild och det slutliga utförandet kan komma att avvika från skissen.

Vad som ska göras

Vid Jamtli kommer de befintliga hållplatserna längs Kyrkgatan flyttas till Gunder Häggs väg, söder om Hofvallens IP. Här byggs två nya väderskydd med förbättrad tillgänglighet.

Delar av ytan framför Jamtlis entré byggs om. Fokus är förbättrad tillgänglighet samt en trevligare utemiljö med bänkar, träd och belysning. Det blir mer grönska än idag och olika sorters träd ska gynna den biologiska mångfalden.

Kyrkgatan där nuvarande hållplatser ligger, breddas så att det blir bättre flyt för kollektivtrafiken. Idag har bussarna svårt att mötas här.

Bygget beräknas komma i gång tidigast våren 2024. Hållplatsen beräknas ta cirka ett år att färdigställa.

Sidan uppdaterad 2023-11-06