Hållplats Jamtli

Nuvarande Hållplats Jamtli kommer att flyttas till Gunder Häggs väg. Det kommer byggas två nya väderskydd och en trevligare utemiljö i anslutning till Jamtli planeras.

Illustration som visar hur den nya hållplatsen vid Jamtli kan komma att se ut

Detta är en skissbild och det slutliga utförandet kan komma att avvika från skissen.

Vad som ska göras

Vid Jamtli flyttas de befintliga hållplatserna längs Kyrkgatan till Gunder Häggs väg, söder om Hofvallens IP. Här byggs två nya väderskydd med förbättrad tillgänglighet.

Delar av ytan framför Jamtlis entré byggs om. Fokus är förbättrad tillgänglighet samt en trevligare utemiljö med bänkar, träd och belysning. Det blir mer grönska än idag och olika sorters träd ska gynna den biologiska mångfalden.

Kyrkgatan där nuvarande hållplatser ligger, breddas så att det blir bättre flyt för kollektivtrafiken. Idag har bussarna svårt att mötas här.

När?

Arbetet startar i mitten av juni 2024 och beräknars pågå till mitten av november.

Hur påverkas förbipasserande?

Gatan stängs av under byggtiden mellan korsningen Kyrkgatan - Arkivvägen, korsningen Fornbyvägen - Kyrkgatan och strax norr om huvudentrén till Hofvallen. Vi leder om busstrafiken. Det blir en tillfällig hållplats på Arkivvägen.

Parkeringarna till Jamtli kommer att vara tillgängliga under hela byggtiden. Man kommer att nå stora ingången till fots. Färdtänst och taxi kan åka via Fornbyvägen för att släppa passagerare nära stora ingången.

Sidan uppdaterad 2024-06-05