Hållplats Järnvägsstationen

Utredningsarbetet för Hållplats Järnvägsstationen pågår fortfarande. Ambitionen är att det ska bli smidigare att ta bussen till och från tåget.

Nuläget

Hållplats Järnvägsstationen är en av slutstationerna för Östersundslänken. Här pågår fortf­arande utredningsarbete och det är både trafiksituationen, utformningen av området och dagvattenhanteringen som utreds.

Ambitionen är att det ska bli smidigt att ta bussen direkt till och från tåget. Området ska också vara en trevlig och säker mötesplats med fokus på hållbart resande.

Hållplatserna vid Järnvägsstationen och Brunnsgränd byggs samtidigt och startar tidigast 2026.

Sidan uppdaterad 2024-06-13