Hållplats Kyrkparken

Vid Hållplats Kyrkparken kommer det byggas två nya väderskydd. Kyrkgatan kommer att breddas för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken.

Vad som ska göras

Hållplats Kyrkparken får två nya väderskydd mellan Samuel Permas Gata och Biblioteksgatan. De nya väderskydden är naturligtvis tillgänglighetsanpassade, precis som alla väderskydd längs Östersundslänken.

Kyrkgatan breddas på den här sträckan för att underlätta framkomligheten för busstrafiken. Den smala gångvägen som idag finns mellan Kyrgatan och Kyrkparken försvinner. Gående och cyklister hänvisas i stället till gång- och cykelvägarna i Kyrkparken.

Skiss som visar hur nya hållplats centrum kan komma att se ut vid kyrkparken.

Detta är en skissbild och det slutliga utförandet kan komma att avvika från skissen.

Bygget av Hållplats Kyrkparken påbörjas tidigast våren 2025.

Sidan uppdaterad 2024-06-13