Hållplats Sjukhuset

Fler väderskydd planeras mellan entrén till Sjukhuset och Jämtkraft. Såväl utemiljön som cykelparkeringen ska förbättras och det ska bli enklare för taxi att bilar att hämta och lämna av personer.

Illustration av hur den nya hållplatsen vis Östersunds Sjukhus kan komma att se ut

Detta är en skissbild och det slutliga utförandet kan komma att avvika från skissen.

Vad som ska göras

Mellan entrén till Östersunds Sjukhus och Jämtkraft byggs fyra nya väderskydd med förbättrad tillgänglighet. Hela området framför sjukhusentrén får ett lyft med trevlig utemiljö, förbättrad cykelparkering och smidig angöring för taxi och bilar som behöver hämta och lämna av personer. Nya träd planteras och väljs utifrån att de både ska bidra till biologisk mångfald och vara allergivänliga.

Korsningen vid Kyrkgatan och Fältjägargränd ses över för att förbättra trafikflödet och framför allt framkomligheten för ambulanser.

Skiss som visar hur hållplats sjukhuset kan komma att se ut samt ytan framför sjukhusentrén med cykelparkering

Detta är en skissbild och det slutliga utförandet kan komma att avvika från skissen.

Skiss över hur nya hållplats sjukhuset kan komma att se ut vid entrén till sjukhuset

Detta är en skissbild och det slutliga utförandet kan komma att avvika från skissen.

Planeringen av den här delen av Östersundslänken har gjorts tillsammans med Region Jämtland Härjedalen och Jämtkraft. Detaljplaneringen pågår och bygget beräknas komma igång tidigast 2025.

Sidan uppdaterad 2024-06-13