Avgifter, hyra och regler

Kulturskolans avgifter beslutas av kommunfullmäktige. Avgiften gäller per termin och du väljer själv vid anmälan om du vill betala med kort eller via Swish.

Avgifter

Kursavgiften är 400 kr per termin. Du väljer själv om du vill betala med kort eller via Swish i samband med anmälan.

Ensembleavgiften är 400 kronor. Men om du redan betalar kursavgift för annan kurs är det gratis att delta i ensemble.

Ibland erbjuder kulturskolan kortkurser av olika slag. Där är avgiften 200kr.

Regler

  • Vi betalar inte tillbaka pengar om du avbryter påbörjad kurs.
  • Vi ger ingen rabatt på avgiften om du får plats under påbörjad kurs.
  • Spelböcker, litteratur eller annan utrustning som används i undervisningen bekostas av vårdnadshavaren.

Hyra instrument

Kulturskolan har ett begränsat antal stråk- och blåsinstrument för uthyrning. Hyreskostnaden är 200 kr per instrument och termin. Avgiften betalas en gång per läsår.

Valthorn, tuba, euphonium och kontrabas utlånas kostnadsfritt.

Sidan uppdaterad 2024-01-08