Giftfritt byggande

Byggsektorn står för cirka 40 % av all material- och energianvändning i Sverige. Totalt hanteras cirka 40 000 olika byggprodukter på marknaden, och dessa innehåller totalt fler än 20 000 kemiska ämnen.

Stora materialvolymer på runt 75 miljoner ton per år, kombinerat med byggnaders långa livslängd (100-200 år) ger en ökad risk för att byggvaror påverkar människors hälsa och miljön, både genom att ämnen sprids i naturen när material tillverkas eller byggnader rivs, men också genom att kemikalier utsöndras från material inbyggda i hus.

Som konsument är det svårt att helt komma undan kemikalier vid byggnationer, men hållbara materialval kan göra stor skillnad.

Byggvarubedömningen - lättare att välja rätt

Byggvarubedömningen är ett webbaserat verktyg som underlättar val av bygg- och förvaltningsmaterial som är bra för miljön. I databasen finns miljöbedömningar för de mest använda produkterna och varorna som används inom fastighetsbranschen.

Bakom sajten står ett 40-tal svenska byggföretag, större fastighetsägare, kommunala bostadsbolag, kommuner och landsting.

Gå till sajten Byggvarubedömningen

Materialen du bör vara medveten om

Många byggmaterial används flitigt trots att det finns kemikalierisker med dem, eftersom de positiva materialegenskaperna ibland väger tyngre än de kemiska riskerna.

På Stockholms stad webbsida finns mer en lista över material du bör vara medveten om kemikalieriskerna med.

Sidan uppdaterad 2024-05-03