Markanvisningar

Markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en exploatör/ fastighetsutveckare. Överenskommelsen ger exploatören ensamrätt att under en en viss tid och under vissa villkor förhandla med kommunen om att bebygga och utveckla ett visst markområde som ägs av kommunen.

En markanvisning ges under en begränsad tid för att inte binda upp byggbar mark som ägs av kommunen längre än nödvändigt. Om projektet inte genomförs avslutas markanvisningen och en annan exploatör kan få chansen att utveckla området.  

Markanvisningar tecknas oftast för projekt där flerbostadshus ska byggas. Principerna kan dock även nyttjas för mark avsedd för småhus eller olika verksamheter, exempelvis handel eller industri.

Östersunds kommun har antagit riktlinjer för markansvisningar Pdf, 338.5 kB.. I riktlinjerna finns mer information om hur kommunen hanterar markanvisningar. Har du frågor är du välkommen att kontakta Mark och exploatering, antingen via kommunens kundcenter eller via e-post.  

Framsida

Ladda ned "Riktlinjer för markanvisning"

Kommande markanvisningar

Östersunds kommun kommer att markanvisa ett antal områden framöver. 

Tabell över kommande ‌markanvisningar

Område

Förfarande

Typ av bebyggelse

Detaljplan

Ägande­form

Byggrätt

Blomster­­gården

Anbud

Fler­bo­stads­hus

Pågående

Bostadsrätt

HyresrättSidan uppdaterad 2022-10-12