Bygga nytt, ändra eller riva

Det är roligt och spännande att bygga nytt, bygga till eller bygga om!
Men det du gör finns kvar under en lång tid och kan påverka både människor och miljö. Därför kan du behöva söka lov eller göra en anmälan hos kommunen innan du sätter igång med att bygga.

Här hittar du information om vad som krävs för just ditt ärende, hur processen går till och vad det kostar.

Vad behöver du?

Ansökan

Du söker bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och gör anmälan i vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder. Där får du hjälp med vilka uppgifter och ritningar som krävs för att just ditt ärende så att du skickar in det komplett på en gång.

Vill du istället söka lov eller göra en anmälan via blankett kontaktar du kundcenter på 063-14 30 00, eller på mejl kundcenter@ostersund.se. Men för att handläggningen ska bli effektivare och snabbare föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt.

Det krävs nästan alltid bygglov om det du vill bygga eller ändra ligger inom så kallade detaljplanelagda områden eller inom områden med sammanhållen bebyggelse. De flesta detaljplaner rör tätorter och vissa fritidshusområden.

Förhandsbesked

Du kan ansöka om förhandsbesked om du ska bygga nytt utanför detaljplanerat område, så du slipper lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan.

Förhandsbesked

Detaljplaner

Handläggningstider

Det är svårt att säga hur lång tid det tar innan du får ett beslut, det skiljer mycket mellan olika ärenden. Ett bygglov har en handläggningstid på cirka 2-6 veckor, beroende på ärende och om det är enligt detaljplan eller inte. Lagkravet är att du ska få ett beslut inom tio veckor, från det att din ansökan är komplett.

Meddelande till handläggare

Om du har ett pågående byggärende kan du skicka ett meddelande till din handläggare i e-tjänsten Meddelande till handläggare. När din handläggare har fått ditt meddelande återkommer hen inom kort.

Sidan uppdaterad 2024-04-23