Drönare för geografisk informationsinsamling

Här hittar du information om hur Östersunds kommun använder drönare för insamling av geografisk information.

Storsjö strand från drönare

Planerade flygningar

Här lägger vi in planerade flygningar. När fotograferingen är gjord tas informationen bort från sidan.

  • Jämtkraft Fjärrvärmeverk, Lugnvik
    • Varje månadsskifte

Drönare ökar möjligheten till effektiva byggprocesser och insyn

Östersunds kommun befinner sig i ett mycket intensivt skede, rekordmånga bostäder byggs och stora satsningar görs på infrastruktur. I takt med att Östersund växer ställs större krav på effektiva byggprocesser samtidigt som alla vi som bor och verkar i staden vill ha insyn i och förståelse för den förvandling som Östersund står inför.

Med hjälp av drönare kan vi ta fram 3D-modeller och flygfoton som ökar möjligheterna till insyn och som skapar förståelse både för detaljplaneprocessen och för hur byggnationer påverkar närmiljön och den enskildes intressen.

Komplement till traditionell mätning

Drönare är ett komplement till traditionell mätning med totalstation eller GPS. Att använda en drönare är i vissa fall en mycket snabbare metod för insamling av geografisk information jämfört med traditionell mätning. Drönarteknik möjliggör också en säkrare arbetsmiljö. Särskilt riskutsatta uppdrag är inmätningar av vägar, förorenade (kontaminerade) områden eller där terrängen är otillgänglig. Drönare används för olika typer av inspektioner av svårtillgängliga konstruktioner såsom tak och liknande.

Vanliga frågor

Har kommunen tillstånd för att flyga?

Östersunds kommun har de nödvändiga tillstånd som krävs för att genomföra flygningar över hela kommunen.

Vi anpassar farkost och metod så att vi alltid flyger i "Öppen kategori" som inte kräver ytterligare tillstånd.

Kommunen har följande tillstånd:

  • Operatörstillstånd
  • Pilotkörkort
  • Vi söker om spridningstillstånd för alla bilder som publiceras
  • Ansvarsförsäkring
  • Avtal med Luftfartsverket för flygning inom flygplatsens kontrollzon (Åre Östersund airport (OSD)

Vilken typ av drönare används?

Vi flyger i huvudsak med två olika sorters drönare:

  • En multikopter som heter DJI Mavic 3E (EU). C2-klassificerad. Flyghöjd upp till 120m.
  • En lättviktsdrönare som heter DJI Mini 2 med en vikt på 249 gram.

Vilka produkter skapas av flygningarna?

Med hjälp av drönare kan vi skapa högkvalitativa mät, analys och 3D-visualaliseringsprodukter som är mycket viktiga stöd i arbetet kring hur Östersund planeras och byggs. Produkterna (kartor, punktmoln, ortofoton och 3D-modeller) används i alla skeden, från detaljplaneprocessen fram till färdigställd byggnad eller mark.

Hur informeras allmänheten om flygningarna?

Information om att kommunen använder drönare publiceras på www.ostersund.se. Vid varje flygning placeras skyltar med varning om att drönarflygning pågår. Piloten använder också varselväst med texten ”pilot”.

Syns jag på bilderna?

Drönaren tar bilder på mellan 50–120 meters höjd vilket gör att det är mycket svårt att urskilja individers ansikten i bilderna. Vid flygningar på lägre höjd där bilder ska publiceras ber vi om tillstånd för detta.

Vad har piloten för utbildning?

Våra drönarpiloter har drönarkörkort för den drönare dom fjärrstyr. Piloten har även utbildats av leverantören för den specifika drönaren. Utbildningen har bland annat innefattat flygsäkerhet och flygteknik.

Får jag ställa frågor till piloten?

Du får gärna ställa frågor innan eller efter genomförd flygning. Arbetet kräver full uppsikt över drönaren, därför får du inte störa piloten under själva flygningen. Under våra flyguppdrag har piloten med sig en ”utkik”, denna kan svara på frågor under flygning men ska även hålla koll efter uppkommande risker såsom andra flygfarkoster och liknande så det bästa är om du väntar med frågor till flyguppdraget är genomfört.

Hur hanteras risker?

Vid drönarflygningar följs en rutin och checklista för säkerhet och funktionalitet av drönaren.

För att minimera risker i flygningen ska piloten alltid ha drönaren inom uppsikt och drönaren ska som längst befinna sig 500 meter från piloten. Flygrutter är oftast planerade i förväg och automatiskt inprogrammerade, men piloten kan själv ta över flygning vid behov. Drönarflygningar genomförs inte i stark kyla, kraftig vind, dålig sikt eller vid nederbörd.

Vid flygning inom flygplatsens kontrollzon har piloten etablerad och kontinuerlig kontakt med flygledningen.

Sidan uppdaterad 2024-04-24