Mätningstjänster

Kommunens mätavdelning gör husstakningar, lägeskontroller och gränsutvisningar. Vi arbetar även med mätningsuppdrag för de kommunala förvaltningarna och bolagen och ansvarar för kommunens stomnät. Östersunds kommun använder koordinatssystemet Sweref 99 1415 i plan och RH2000 i höjd.

Husutstakning och lägeskontroll

När du fått bygglov kan bygglovet i vissa fall innehålla ett krav på att du ska göra en husutstakning. För att göra en husutstakning kan du välja att anlita kommunens egen mätavdelning eller annan sakkunnig (mätningskompetent person) som är godkänd av Östersunds kommun.

En husutstakning ska göras för att en ny byggnad eller en anläggning ska hamna i rätt läge i både plan och höjd, i förhållande till situationsplanen och fastighetens gränser. Utstakningen innebär också ett skydd mot att byggnaden inkräktar på en angränsande fastighet.

Husutstakning

Stomnät

Kommunens mätavdelning ansvarar även för kommunens stomnät i plan och höjd.

Vi säljer punktbeskrivningar på stomnätspunkter.

Vad kostar det?

Du betalar fast pris för husutstakning och lägeskontroll. Gränsutvisning betalar du per timme.

Hur mycket ditt ärende kostar beror på hur mycket tid lantmätaren behöver lägga ner på ditt ärende. Du betalar per timme, men för vissa standardförrättningar kan du få ett fast pris på förhand.

Kartor, mätningstjänster och lantmäteri
Prislista och taxor Pdf, 58.6 kB.

Kontakta kommunens kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se om du vill veta mer om fast pris för förrättningar.

Handläggning

Handläggningstid för gränsutvisning, husutstakning och lägeskontroll är tre arbetsdagar.

Handläggningstid för förrättning gällande nybebyggelse för permanentbostad är cirka 120 arbetsdagar.

Handläggningstid för förrättning gällande fastighetsbildning av vikt för näringslivet är cirka 180 arbetsdagar.

Beställning

Du beställer gränsutvisning, husutstakning och lägeskontroll direkt i vår e-tjänst.

Beställ kartor och mätningstjänster (e-tjänst)

Sidan uppdaterad 2024-04-19