Giftfri vardag

Vi lever i en värld med farliga kemikalier som finns överallt i vår omgivning och som hotar vår hälsa och natur.

En giftfri miljö är en förutsättning för vår hälsa. Östersunds kommun arbetar för att minska användningen av onödiga kemikalier i vardagen. Särskilt viktigt är det att skydda barn eftersom vi vet att de är känsliga och mer utsatta för kemikalier i vardagsmiljön.

Kemikalier, miljögifter och farliga ämnen

Sidan uppdaterad 2024-04-04