Klimatseminariet

Klimatseminariet anordnas varje år sedan 2002. Syftet med seminariet är att accelerera klimatomställningen. Detta genom intressanta föredragshållare, utställningar och möten som ska inspirera deltagarna till fortsatt arbete för en minskad klimatpåverkan.

Klimatseminariet 2023

Klimatseminariet 2023 ägde rum onsdagen den 13 september klockan 08.30-16.30 på Storsjöteatern i Östersund. Det var det 22:a i ordningen med tema "Nästa steg i omställningen". Medverkade gjorde bland andra: Annika Norlin, KG Hammar, Erika Bjerström, Maria Wolrath Söderberg, Andreas Gyllenhammar, Carolina Klüft och nätverket Aurora.

Se i efterhand

Hela seminariet livesändes och går att se i efterhand på Länsstyrelsens YouTube-kanal.

Dokumentation från Klimatseminariet 2022

Klimatseminariet 2022 inträffade 20 år efter det första klimatseminariet och efter två års uppehåll på grund av pandemin. Det var stort intresse för årets upplaga.

Medverkade gjorde bland andra:

 • Johan Kuylenstierna
 • Emma Frans
 • Erika Bjerström
 • Åsa Domeij
 • Mikael Karlsson
 • Gabriel Wikström
 • Jytte Guteland

Program Klimatseminarium 2022 Pdf, 791.4 kB.

Klimatseminariet 2022 arrangerades av Östersunds kommun, Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen och Länsförsäkringar Jämtland.

Dokumentation från Klimatseminariet 2021

Klimatseminariet 2021 var det tjugonde i ordningen och hade temat "Ett avgörande år för klimatet". På grund av rådande pandemirestriktioner genomfördes seminariet digitalt. Det var stort intresse för årets upplaga, över 600 personer var anmälda.

Klimatseminariet 2021 arrangerades av Östersunds kommun, Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen och Länsförsäkringar Jämtland.

Dokumentation från Klimatseminariet 2020

Klimatseminariet 2020 ägde rum för nittonde året i rad och hade temat "Klimatkrisen väntar inte".
Seminariet, som genomfördes digitalt, bestod bland annat av föredrag om minst 10% minskade växthusgasutsläpp per år, förbud mot nya bensin- och dieselbilar, förnybara drivmedel, vätgas, hur mycket grön omställning har vi (inte) råd med, vinster med gröna obligationer, kombinerat mobilitetskort med mera.
Moderator var Jakob Lagercrantz.

2020 års digitala klimatseminarium arrangerades av Östersunds kommun, Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen och Länsförsäkringar Jämtland.

Dokumentation från Klimatseminariet 2019

Klimatseminariet 2019 var det sjuttonde i ordningen och hade temat "Nu ökar vi takten". Seminariet innehöll föredrag om klimatsmart mat, backcasting, världens största nyhet, digitaliserade transporter, utdelning av miljöpris, elskoter, elflyg och drönare, hållbara festivaler, slow fashion inklusive bytesgarderob, standup för klimatet, med mera. Moderator var Mattias Goldmann.

 1. Program Klimatseminariet 2019 (PDF) Pdf, 809.3 kB.

Klimatseminariet arrangeras av Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen, Länsförsäkringar Jämtland och Länsstyrelsen Jämtlands län.

Dokumentation från Klimatseminariet 2018

Klimatseminariet 2018 var det sextonde i ordningen och hade temat "Vinster och möjligheter med omställning till förnybart". Seminariet innehöll föredrag om klimatförändringar, fossilfria investeringar och gröna obligationer, omställning i energi- och transportsektorn, självkörande bilar, konsumtion och livsstil och framtidens resor med mera. Moderator var Maria Wetterstrand.

 1. Program Klimatseminariet 2018 (PDF) Pdf, 559.6 kB.

Klimatseminariet arrangeras av Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen, Länsförsäkringar Jämtland och Länsstyrelsen Jämtlands län.

Dokumentation från Klimatseminariet 2017

Temat var "Fossilfritt Jämtland - möjligheter i en modernare morgonvärld". Omställningen till ett fossilbränslefritt samhälle är i full gång och går lättare än många tror. Under dagen visades allt från lokala till internationella exempel på hur lönsamhet och välfärd kan öka i takt med att utsläppen minskar. Bland föreläsarna märktes Fossilfritt Sveriges Svante Axelsson, finansmarkandsminister Per Bolund, SJ:s vd Crister Fritzon, Heidi Andersson och Björn Ferry. Moderator var Yvette Hermundstad.

 1. Program Klimatseminariet 2017 (PDF) Pdf, 1.3 MB.

Klimatseminariet arrangeras av Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen, Länsförsäkringar Jämtland och Länsstyrelsen Jämtlands län.

Dokumentation från Klimatseminariet 2016

Klimatseminariet 2016 var det fjortonde i ordningen och hade temat "Från Paris till hemmaplan", hur påverkar FN:s klimatavtal oss och hur kan vi bidra till att uppfylla vår del av avtalet? Seminariet innehöll spännande föreläsare som Anders Wijkman, Åsa Romson, Heidi Andersson och Pär Holmgren.

 1. Program Klimatseminariet 2016 (PDF) Pdf, 4.8 MB.

Fossilbränslefri region 2030

De övergripande klimatmålen för Jämtlands län är att vara en fossilbränslefri region år 2030 och att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 10 procent per år under perioden 2010 - 2030.

Klimatseminariet ingår i Klimatneutralt Östersund 2030 och arrangeras med stöd av Energimyndigheten.

Sidan uppdaterad 2024-04-08