Inventering av ledningar

Kommunen arbetar för att minska risk för översvämning i de egna anläggningarna - vilket minskar risken för översvämning i privata hus också. Därför behöver vi inventera och en metod är att göra det med rök, en annan är att färga vatten.

När det regnar eller snön smälter kan det bli för stora mängder vatten som leds genom reningsverket. Det ökar risken för källaröversvämningar. För att minska riskerna måste gamla ledningar underhållas och fel hittas så kommunen gör inventeringar av olika slag.

Inventering av ledningar med hjälp av rök

Ett sätt att inventera ledningarna är att använda rök som blåses ner i ledningarna och sedan pyser upp i stuprör och brunnar. Röken som används är ofarlig, så kallad teaterrök. Skulle röken komma in i fastigheten är det bara att vädra ut den.

Vi uppmanar berörda fastigheter att fylla på alla vattenlås i fastigheten, även golvbrunnar i garage, källare och pannrum. Inför inventering meddelar vi berörda fastigheter med sms.

Vi beträder tomter för att se var röken kommer upp

Om allt är som det ska så ska det komma ut rök ur stuprören. Men för att se var det pyser ut rök kommer vi att beträda privata tomter.

Inventering med färgat vatten

Om det inte kommer upp rök ur stuprören är nästa steg att kontrollera varför. Stuprören kan vara felaktigt kopplade till avloppsledningarna och finns det misstanke om det, då spolar vi ner färgat vatten i stupröret. Sen kontrollerar vi var det färgade vattnet tar vägen.

Sidan uppdaterad 2024-03-13