Vattenavstängningar och andra driftstörningar

Här berättar vi vad som kan hända vid driftsstörningar på det kommunala vattnet eller avloppet.

För aktuella händelser; se också våra Servicemeddelanden. Vi gör inte servicemeddelanden vid alla driftstörningar till exempel om det inte är så många som är berörda.

När det är fel på dricksvattnet märks det hur viktigt det är!

Har du kommunalt vatten och avlopp?

Kommunalt vatten och avlopp finns främst inom tätorter. Men där kan också finnas vattenföreningar som tar hand om vatten och avlopp både i delar av tätorter och där det är lite glesare befolkat.

På den här kartan kan du se om det är kommunalt vatten eller avlopp där du bor. I de blå ytorna är det kommunalt vatten och i de röda är det kommunalt avlopp. I de lila områdena är det både kommunalt vatten och avlopp.

Inget vatten i kranen?

När vi renoverar de kommunala vattenledningarna måste vi stänga av vattnet en kortare tid. Vi går då ut med meddelanden i god tid så att du ska kunna planera din vardag och tappa upp det vatten du behöver, när du blir utan vatten i kranen. Läs mer nedan hur vi meddelar dig.

Ibland stänger vi av och släpper på vattnet flera gånger innan allt är klart. Du kan alltså bli utan vatten kortare perioder; allt från några minuter upp till ett par timmar (beroende på hur arbetet går), få tillbaka vattnet och sen blir du utan igen. Ibland blir det bara ojämnt tryck på vattnet eller luft i ledningarna. Vi kallar det "störningar i vattenleveransen".

Vintern är högsäsong för akuta läckor på vattenledningarna. Antingen fryser ledningarna sönder eller så bryts de sönder av tjällossningen. Då måste vi, så fort som möjligt, hitta läckan och stänga av vattnet. Sen gräver vi fram den läckande ledningen och lagar den. Det är naturligtvis svårt att beräkna hur lång tid en sådan lagning kan ta.

Vi brukar uppmana våra kunder att se till att alla vattenkranar är stängda under tiden vattnet är avstängt. Det har hänt att en eller flera kranar lämnades öppen i en bostad och när vi sedan släppte på vattnet blev det översvämning och vattenskador i bostaden.

Ibland ordnar vi vatten

När arbetet tar lite längre tid hänvisar vi till våra vattenkiosker eller så kör vi ut dricksvatten i tankar och placerar ut på strategiska ställen. Där kan allmänheten hämta sitt vatten. Det är bra att ha en plastdunk hemma för sådana tillfällen.

Läs mer om våra vattenkiosker

När vi släpper på vattnet i kranen igen

Det är inte ovanligt att det kommer in luft i ledningarna vid lagningar av läckor. Det gör att det spottar och fräser i rören när du öppnar kranen efter en avstängning. Se upp för dessa luftstötar som kan vara ganska kraftiga. De kan göra så att vatten sprutar ur kranen med högt tryck.

Det händer att det första vattnet som kommer ur kranen efter en vattenavstängning är missfärgat.

 • Vatten som ser grått och skummigt ut: det är bara små luftbubblor i vattnet. Tappa upp ett glas och låt stå en stund. Klarnar vattnet var det bara luft.
 • Ibland blir vattnet mörkt eller rostfärgat. Det är ofta avlagringar av järn och mangan från ledningarna som lossnar och följer med när vi släpper på vattnet. Missfärgningen kan vara svår att se i ett glas men syns bra om du tappar upp vatten i badkaret. Spola med kallvatten i några minuter. Om inte vattnet klarnat inom 15 minuter bör du kontakta oss.
 • Om enbart varmvattnet är missfärgat, till exempel med en grön ton, tyder det på ett fel inom fastigheten. Kontakta den som har ansvar för fastigheten.

Kokningsrekommendation

Vi lagar vattenläckor på ledningarna på lite olika sätt beroende på skadan och ledningen. Vissa metoder kan göra att smuts kan komma in i ledningarna. Vi spolar alltid igenom de lagade ledningarna och har vi använt en sådan metod tar vi också prov på vattnet. I väntan på provsvar går vi ut med en rekommendation om kokning av kranvattnet tills vi kan garantera att vattnet håller god kvalitet.

Det händer också att vi, av okänd anledning, får tecken på föroreningar i våra vattenverk eller vattenledningar som kräver en utredning. Då går vi också ut med en rekommendation att koka kranvattnet i alla våra informationskanaler. Då kan också ett så kallat "myndighetsmeddelande" eller ett "viktigt meddelande till allmänheten" sändas ut.

Kokning av dricksvatten - Livsmedelsverket Informationen finns på flera språk.
When drinking water must be boiled

 

Ökad mängd klor

När det finns en ökad risk att bakterier kan växa och föröka sig på väg till din kran måste vi tillsätta mer klor i dricksvattnet. Det går fortfarande bra att dricka vattnet men det kan smaka eller lukta mer klor än normalt.

Tillsätter vi klor är det i så små mängder att det varken smakar eller luktar, annat än undantagsvis. När dricksvattnet lämnar vattenverket och färdas vidare i ledningarna minskar dessutom klorhalten ju längre bort från vattenverket vattnet kommer.

En del människor är överkänsliga mot klor. Det finns ett enkelt sätt att bli av med klor i kranvattnet. Om du tillsätter en knivsudd askorbinsyra per liter vatten avkloreras vattnet omedelbart. Askorbinsyra är C-vitamin och finns att köpa som pulver på apotek eller i livsmedelsaffär.

Problem med varmvattnet?

Kommunen levererar endast kallvatten till fastigheter. Har du problem med, eller funderingar kring varmvattnet bör du ta kontakt med fastighetsägaren.

Avloppsstopp och källaröversvämning

Har du kommunalt vatten och har fått stopp i avloppet eller översvämning i källaren?

Som fastighetsägare ringer du till:

Kundcenter: 063-14 30 00 (vardagar 08.00-17.00, fredagar 08.00-16.00)
Journummer: 063-14 37 00 (kvällar och helger)

Är du hyresgäst? Kontakta din hyresvärd eller värdens journummer.

Avloppsstopp kan bero på:

 • att ledningen är skadad, till exempel på grund av sättningar eller ålder
 • att rötter växt igenom rörskarvar och täpper till eller hindrar vattnet att rinna igenom
 • att det finns något i ledningen som inte ska vara där, till exempel blöjor eller våtservetter
 • att fett stelnat och fastnat i ledningen (speciellt vanligt för restauranger)

Stoppet kan antingen sitta i fastighetens egen ledning eller i kommunens ledning. Gränsen mellan fastighetens och kommunens ledningar ligger i den så kallade förbindelsepunkten som oftast finns strax utanför tomtgränsen. Förbindelsepunkten är där din eller fastighetens ledning är ihopkopplade med kommunens ledningar. Det är gränsen mellan kommunens och fastighetsägarens ansvar.

Ett avloppsstopp märker man oftast på att vattnet inte rinner undan i toaletten, handfatet, duschen eller diskhon. Ibland räcker det med att man rensar själva avloppsbrunnen eller ledningen som direkt ansluter till toaletten, handfatet eller var nu stoppet sitter.

Källaröversvämning

Ibland kan ett avloppsstopp leda till att källaren översvämmas. Vattnet kan inte passera stoppet så när ledningen blir fylld trycker vattnet upp genom golvbrunnarna i källaren och kan orsaka skador på både fastigheter och saker.

Vad händer?

Det första kommunen gör när de anländer till en källaröversvämning eller ett avloppsstopp är att undersöka var stoppet är. Om felet finns på kommunens ledningar så betalar kommunen arbetet med att rensa stoppet. Om stoppet finns på fastighetsägarens ledningar så betalar fastighetsägaren arbetet. Fastighetsägaren ska alltid kontakta sitt försäkringsbolag.

Oftast rings en spolbil in som kan hjälpa till att lösa stoppet. Vatten pumpas ut från källaren och därefter är det upp till fastighetsägaren och dennes försäkringsbolag att kontakta ett företag som kan hjälpa till att sanera och eventuellt renovera källaren.

Hur kan du undvika avloppsstopp och källaröversvämning?

Som fastighetsägare finns det saker du kan göra för att skydda dig från både avloppsöversvämningar och minska skadorna om det ändå skulle hända. Några exempel är:

 • installera skyddsanordning som hindrar vatten att trycka upp genom golvbrunnen, till exempel en backventil eller en speciell golvbrunn som går att stänga
 • underhåll befintliga skyddsanordningar regelbundet
 • installera en fuktvarnare som larmar vid vattenläcka eller översvämning

Som hyresgäst kan du:

 • låta bli att spola ner skräp och fett i avloppet, bara kiss, bajs och toapapper
 • förvara inte dyrbara saker i källaren
 • förvara inte saker på golvet i källaren, installera hyllor och använd plastbackar istället för pappkartonger

Ha koll på avluftningen av avloppet!

Vi underhåller också våra avloppsledningar, bland annat, genom att, regelbundet, spola igenom dem med vatten under högt tryck. Spolningen kan medföra buller och luftstötar i fastigheters golvbrunnar. I sällsynta fall händer det att luft, med stor kraft, trycks in i fastigheters avloppsledningar. Om då inte avloppets avluftning fungerar som den ska, kan det hända att vattnet i golvbrunnars vattenlås trycks upp i bostaden. Det är ju bara innehållet i den egna golvbrunnen som kommer upp men det är inte vidare trevligt ändå. Som fastighetsägare bör du se över avluftningen av avloppet.

Så här meddelar vi dig om driftsstörningar

Vi meddelar via


Sidan uppdaterad 2024-06-18