Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fungerar som kommunens "riksdag" och är det högsta beslutande organet i kommunen. Östersunds kommun styrs sedan valet 2018 av en majoritet bestående av Centern, Moderaterna, Krist­demo­kraterna och Liberalerna. 

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för all kommunal verksamhet och är de som fastställer mål och riktlinjer för kommunens verksamheter. En stor del av beslutsfattandet har de överlåtit på de olika nämnderna. Många av de förtroendevalda i kommunfullmäktige sitter även med i nämnder och styrelser.

Mandat och ledamöter

Östersunds kommuns fullmäktige består av 61 förtroendevalda ledamöter. Det innebär att det också är 61 mandat som fördelas på de olika partierna.

Fördelning för mandatperioden 2018-2022:
PartiMandat
Socialdemokraterna18
Centerpartiet
14
Moderaterna
10
Vänsterpartiet
5
Sverigedemokraterna
5*
Kristdemokraterna3
Liberalerna3
Miljöpartiet3

*) 3 av ledamöterna från Sverigedemokraterna har lämnat partiet och är så kallade politiska vildar.

Ordförande i kommunfullmäktige är Hanna Wagenius, (C), förste vice ordförande är Andreas Köhler, (M), och andre vice ordförande är Stefan Fax, (S).

Kommunfullmäktiges alla ledamöter

Sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder vanligtvis en gång i månaden (utom juli och augusti). Sammanträdena är öppna för allmänheten och du kan följa sammanträdet antingen på plats eller direkt via webb-tv.

På sidan Sammanträdestider går det att läsa när kommunfullmäktige har sina samman­träden. Om du vill läsa protokoll från föregående möten finns de också tillgängliga i kommunens diarium på webben.

Sammanträdestider

Kommunens diarium på webben

Ställ frågor till kommunfullmäktige

Du har möjlighet att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter. Är frågan av enklare art kan du lämna in den till fullmäktiges sekreterare senast före sammanträdets början.

Om frågan däremot är komplicerad behöver vi få in den minst tre dagar före sammanträdet för att hinna förbereda svaret.

Du kan skicka din fråga via post till: Östersunds kommun, Kommunlednings­förvaltningen, 831 82 Östersund eller via kommunsekreterare@ostersund.se.

OBS! Du måste finnas på plats vid fullmäktigemötet när frågan ska tas upp.

Sidan uppdaterad 2022-05-02