Teknisk handbok

Tekniska handboken innehåller anvisningar om hur kommunen vill att staden ska byggas. Syftet är att ge staden ett enhetligt utseende, säkerställa kvalitet och underlätta planering och projektering.

Handboken vänder sig i första hand, till planerare, projektörer och byggherrar - både inom kommunen och externa utförare.

Här kommer du direkt till Teknisk handbok

Sidan uppdaterad 2023-11-22