Uppdrag åt Fastighet

Här finns information till dig som är konsult, entreprenör eller ramavtalspartner och utför uppdrag åt Sektor Fastighet.

Du som utför uppdrag åt Fastighet

Enheten Fastighet på Teknisk förvaltning har tagit fram ett styrdokument som fastställer funktionskraven vid projekt på olika områden. Styrdokumentet ersätter inte gällande lagstiftning och AMA utan kompletterar dessa. Styrdokumentet finns för att underlätta för både projektledare och uppdragstagare och är en del av vårt kvalitetsarbete.

De senaste versionen finns här att ladda ner som doc-fil. Frågor om innehållet ställs till respektive kontaktperson.

Styrdokument

  1. Styrdokument vid all projektering på uppdrag av Östersunds kommun, Fastighet Pdf, 1.3 MB.
  2. Mall Drift och skötsel Zip, 65.8 kB.
  3. Gränsdragningslista Pdf, 267.3 kB.

Miljökrav

  1. Fastighets miljökrav vid projekt Pdf, 53.6 kB.
  2. Fastighets energipolicy Pdf, 64.2 kB.
  3. Östersunds kommuns miljöpolicy
  4. Lokala föreskrifter om avfall
Sidan uppdaterad 2021-11-02