Fördjupat stöd

Glad man tittar in i kameran

För dig som har extra behov av stöd för att närma dig arbete eller studier erbjuder Arbetsmarknadsenheten olika hälsostärkande, sociala och arbetsförberedande aktiviteter, enskilt och i grupp.

Vem kan ta del av stödet?

Du kan bli hänvisad till det fördjupade stödet genom din kontakt på Försörjningsstöd eller Arbetsförmedlingen. Du som är under 30 år kan även i vissa fall bli hänvisad till det fördjupade stödet genom Arbetsmarknadsenhetens Drop-in.

Läs mer om Drop-in

Hur går det till?

När du har blivit hänvisad till det fördjupade stödet får du kontakt med en coach/koordinator som hjälper dig att hitta din väg framåt mot arbete, studier eller annan meningsfull sysselsättning.

Så får du hjälp vidare:

Tillsammans med din coach/koordinator utforskar ni vad du behöver för att ta dig vidare.
Det kan handla om;

  • coachande och motiverande samtal
  • olika självstärkande, arbetsförberedande och hälsofrämjande aktiviteter
  • stöd att komma ut i arbetsträning eller praktik
  • stöd att komma ut i en Arbetsmarknadsanställning
  • stöd i att komma igång med studier

Vi ser till att alla parter samverkar

Om du har flera olika samhällskontakter (med exempelvis Arbetsförmedlingen, hälsovården, Försäkringskassan, Socialtjänsten) kan vi också hjälpa dig att få till en bra samordnad planering som innefattar alla dina kontakter. Så att alla parter du har kontakt med är samförstådda och arbetar för att ge dig bästa möjliga stöd.

Sidan uppdaterad 2024-05-23