STAR - SamverkansTeam för Arbetslivsinriktad Rehabilitering

Fyra händer som håller i pusselbitar

Från och med nu finns all information om STAR (före detta ENIG) på Samordningsförbundets i Jämtlands hemsida. Där får du som vill ansöka eller aktualisera till STAR all information om hur det går till - inklusive ansökningshandlingar med mera.

Denna sida är under omarbetning tills vidare med hänvisning till aktuell information på Samordningsförbundets hemsida.

Vad är STAR?

STAR är en samverkansinsats finansierad av Samordningsförbundet i Jämtlands län. Insatsen finns i alla kommuner i Jämtlands län.

STAR har kommit till för att du som behöver stöd från flera myndigheter och kontakter ska kunna få en bättre samplanering mot arbete, studier och egen försörjning.

Du som kan få stöd genom STAR är från 16 till och med 65 år och behöver gemensam planering från flera parter.

De parter som samverkar inom STAR är:

  • Östersunds kommun
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Region Jämtland Härjedalen

Alla dessa parter har, var för sig, ett uppdrag att stödja personer framåt – i STAR vill vi tillsammans göra detta ännu bättre!

Ett samverkansteam bestående av parterna ovan träffas en gång per månad för att lyfta upp ärenden i behov av samplanering.

Hos STAR i Östersund finns en samordnare (se kontaktuppgifter längre ned på sidan) och en arbetsterapeut. Bägge finansierade av samordningsförbundet.

Sidan uppdaterad 2024-03-21