Riksfärdtjänst

Foto: Ett tåg tuffar fram i ett öppet landskap med blommande rapsfält i förgrunden

Riksfärdtjänst finns för dig som har en funktionsnedsättning som hindrar dig att göra resor till resmål utanför Östersunds kommun men inom Sverige.

För att få riksfärdtjänst från Östersunds kommun ska du

 • ha en funktionsnedsättning som gör att du inte kan resa med buss, tåg, flyg eller båt för en normal resekostnad, eller om du på grund av din funktionsnedsättning inte kan resa på egen hand, och
 • ha en funktionsnedsättning som inte går över (som är bestående), och
 • vara folkbokförd i Östersunds kommun

Riksfärdtjänst regleras i Lagen om riksfärdtjänst (1997:735)

Så här fungerar riksfärdtjänst

Du kan göra resan med buss, tåg, flyg eller båt där anslutningsresorna görs med taxi (vanlig bil eller specialfordon). Eller så gör du hela resan med taxi (vanlig bil eller specialfordon). Kostnaderna för din resa täcks delvis av riksfärdtjänst men du betalar alltid en viss del av kostnaden själv; den så kallade egenavgiften.

 • Du kan söka riksfärdtjänst även om du inte har vanlig färdtjänst
 • Du får inte automatisk rätt till riksfärdtjänst för att du har vanlig färdtjänst

Vart kan jag resa med riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst kan du få för resor till resmål som ligger i en annan svensk kommun än du bor i. Ska du resa utanför Östersunds kommun men inom Sverige, behöver du alltså riksfärdtjänst.

Det gäller även orter i närheten av Östersund som exempelvis Ås, Hallen, Stugun och Hammerdal. Dessa orter ligger alla utanför vår kommuns gräns och för resa dit behöver ansöka om du riksfärdtjänst.

Se kommunkartan på kartor.ostersund.se

Vilka resor kan jag göra med riksfärdtjänst?

Syftet med din resa ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. Du kan söka riksfärdtjänst för en enstaka resa eller för återkommande resor till samma resmål.

Enstaka resor till resmål i annan kommun

Vanligtvis går resan tur och retur till ett resmål i en annan kommun. Men ibland kanske du vill besöka flera resmål. Du kan till exempel vilja resa till Gävle, fortsätta till Karlstad för att sedan resa hem till Östersund igen. Din resa behöver heller inte utgå från Östersund. Du kanske får skjuts till Gävle men vill fortsätta på egen hand med riksfärdtjänst till Karlstad. Hur du än reser ska du göra en ansökan om riksfärdtjänst för varje resmål.

Om du får tillstånd till din resa, är det vi som bokar resan åt dig via vår samarbetspartner Rikstjänsten Sverige.

Återkommande resor till samma resmål i annan kommun

Om du vill göra återkommande resor; om du exempelvis har ett fritidshus eller anhöriga som du vill besöka regelbundet, kan du ansöka om flera resor - så kallat generellt tillstånd till riksfärdtjänst. Dessa resor görs alltid med taxi (vanlig bil eller specialfordon) och resorna ska alltid gå mellan samma adresser; till exempel mellan hemmet och fritidshuset.

Sådana tillstånd har begränsningar vad gäller tidsperiod och avstånd till resmålet. Om du får tillstånd för återkommande resor med riksfärdtjänst, bokar du dessa resor själv.

Vilka resor kan jag inte göra med riksfärdtjänst?

Du får inte riksfärdtjänst om

 • resan, av någon anledning, bekostas av staten, en kommun eller en region
 • det är en resa i tjänsten på uppdrag av din arbetsgivare eller ditt eget företag
 • det är för sjukvård eller medicinsk behandling - dessa räknas som sjukresor
 • du tillfälligt vistas i en annan kommun och vill ha färdtjänst i den kommunen.
  Då söker du istället färdtjänst för resor i annan kommun

Läs om reglerna för sjukresor i Jämtlands län på www.1177.se
eller ring
Reseservice på Region Jämtland Härjedalen
0771-82 00 83

Buss, tåg, flyg, båt eller taxi?

Resor med buss, tåg, flyg eller båt

Resor med riksfärdtjänst ska, i första hand, göras med allmänna kommunikationer som buss, tåg, flyg eller båt.

Från dörr till dörr

När du får en riksfärdtjänstresa med buss, tåg, flyg eller båt, kan du också få anslutningssresor med taxi så att din resa går från dörr till dörr.

Resor med taxi

Tillstånd för resor med taxi ges bara om du inte klarar av att resa med allmänna kommunikationer, även om en ledsagare följer med. Taxiresor gör du, i första hand, med en vanlig taxi (personbil). Om din funktionsnedsättning gör det omöjligt, får du resa med specialfordon.

Din resa med taxi kan samordnas med andra resenärer - riksfärdtjänst är ju en form av kollektivtrafik. Det betyder att dina önskemål om resdag och restid kan ändras något för att passa alla resenärer.

Kan jag ta med sällskap till hjälp på resor med riksfärdtjänst?

Om du inte kan resa själv, kan du få tillstånd att ta med ett resesällskap.

Ledsagare

Om du absolut inte kan resa på egen hand utan måste ha hjälp för att klara av resan, kan du ansöka om att få resa med ledsagare. Det är stränga krav för att få ledsagare på resor med riksfärdtjänst. Ledsagare ska du ordna själv.

Medresenär

Om du kan resa själv men behöver hjälp när du kommit fram till resmålet, kan du ansöka om att få ha med dig en medresenär. Medresenär får endast följa med i mån av plats på resor med taxi.

Samma adress

Vid resor med taxi hämtas och lämnas ledsagare och medresenär på samma adress som resenären.

Hur mycket bagage får jag ta med på resan?

Med riksfärdtjänst får du ta med dig max två väskor (kollin) samt de hjälpmedel som du får ta med enligt det beslut om riksfärdtjänst som du fått.

Avgifter, räkning och betalning

Du betalar alltid en viss del av resan själv

När du reser med riksfärdtjänst betalar du en viss del av resan själv, så kallad egenavgift. Hur stor egenavgiften blir beror på resans längd. Det är regeringen som beslutat egenavgiftens storlek och den är lika i hela Sverige. Samma avgift gäller oavsett om du reser med taxi, buss, tåg, flyg eller båt.

Egenavgifter - den del av resekostnaden som du betalar själv:

Avstånd i km

Egenavgift:

Egenavgift:


Barn och unga upp till och med 25 år*

26 år och äldre (vuxna)

0 - 100 km

73 kr

105 kr

101 - 125 km

91 kr

130 kr

126 - 150 km

115 kr

165 kr

151 - 175 km

136 kr

195 kr

176 - 200 km

154 kr

220 kr

201 - 225 km

178 kr

255 kr

226 - 250 km

192 kr

275 kr

251 - 275 km

210 kr

300 kr

276 - 300 km

224 kr

320 kr

301 - 350 km

259 kr

370 kr

351 - 400 km

294 kr

420 kr

401 - 450 km

318 kr

455 kr

451 - 500 km

336 kr

480 kr

501 - 600 km

374 kr

535 kr

601 - 750 km

420 kr

600 kr

751 - 1 000 km

458 kr

655 kr

1 001 - 1 250 km

476 kr

680 kr

1 251 - 1 500 km

490 kr

700 kr

1 501 km o. längre

528 kr

755 kr

*Gäller även studerande med Studentkortet från Sveriges Förenade Studentkårer.

Vad kostar det för mitt resesällskap?

Ledsagare

Om du får ta med en ledsagare, åker den med utan extra kostnad.

Medresenär

Om du får ta med en medresenär på resor med taxi, betalar medresenären normalt samma avgift som resenären (motsvarande egenavgiften).

Vid resor med buss, tåg, flyg eller båt får medresenären betala vanligt biljettpris. Medresenären kan själv boka sin resa. Om bokningen går via oss och Riksfärdtjänsten Sverige tar de ut en bokningsavgift.

Hur betalar jag min egenavgift?

Resor med buss, tåg, flyg eller båt

När bokningen är klar skickas räkningen på egenavgiften hem till dig med post.

Resor med taxi

Din egenavgift betalar du direkt till taxichauffören.

Hur ansöker jag om riksfärdtjänst?

​Du bör ansöka i god tid innan du ska resa; senast 15 arbetsdagar innan resan.

Tänk på att inför storhelger är det många som ansöker om riksfärdtjänst. Räkna med längre handläggningstid.

Behöver jag skicka in ett läkarintyg?

När vi har fått in en ansökan ber vi dig, i vissa fall, att komplettera din ansökan med en bedömning av en läkare, ett s.k. läkarutlåtande. Be din läkare fylla i blanketten Läkarutlåtande till ansökan om färdtjänst - se nedan.

Efter att vi fått in en komplett ansökan, med eventuellt läkarintyg, tar det upp till 15 arbetsdagar för oss att handlägga din ansökan om riksfärdtjänst.

Ansökningsblanketter

Hur vet jag om jag får resa med riksfärdtjänst?

Du får ett skriftligt beslut på din ansökan om riksfärdtjänst från oss. Om vi har godkänt din ansökan, kommer Riksfärdtjänsten Sverige att boka din resa.

Buss, tåg, flyg eller båt

Om du ska göra resan med buss, tåg, flyg eller båt, skickar Riksfärdtjänsten Sverige biljetterna, tillsammans med räkningen, med post.

Taxi

Om du ska göra resan med taxi blir du uppringd av det aktuella taxiföretaget senast två dagar innan avfärd. Du får då en muntlig bekräftelse och ett besked om exakt avresetid.
OBS! Lägg taxiföretagets namn på minnet och notera gärna telefonnumret, om du skulle behöva kontakta dem för att avboka resan utanför kontorstid - se nedan.

Om taxiföretaget inte har hört av sig senast två dagar innan avresa - kontakta Riksfärdtjänsten Sverige.

Hur gör jag för att avboka en resa?

Om du behöver ställa in en resa med riksfärdtjänst, kontaktar du Riksfärdtjänsten Sverige, se kontaktuppgifter nedan. Du kan bara få hjälp av dem under kontorstid.

Avboka resa kväll eller helg

Om du behöver avboka en resa akut, då Riksfärdtjänsten Sverige har stängt, ska du

 • när det gäller en taxiresa, kontakta det taxiföretag som du skulle ha rest med
 • när det gäller en resa med buss, tåg, flyg eller båt, följ instruktionerna på din resehandling (biljett, bokningsbekräftelse etc.)

Östersund kommun samarbetar med Riksfärdtjänst Sverige AB. Deras beställningscentral sköter bokning och samordning av våra resenärers riksfärdtjänstresor.

Riksfärdtjänsten hjälper dig

 • att avboka en resa
 • om du inte fått en bekräftelse på din resa
 • om du har frågor om en räkning
 • med andra frågor om redan bokade resor

Kontakta:
Riksfärdtjänsten Sverige AB
www.rft.se/resenarer
Tel: 016 - 15 05 50
Telefontid: vardagar kl. 8 - 16.30

Sidan uppdaterad 2024-03-14