Syn- och hörselombud

Du som har ett hjälpmedel för en syn- eller hörselskada kan ha rätt att få hjälp av ett syn- och hörselombud. Hjälpen är gratis.

Syn- och hörselombuden finns till för dig som beviljats någon form av stöd, till exempel trygghetslarm eller hemtjänst. Med stöd av ombudet ska det bli lättare för dig att bo i eget boende och leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Syn- och hörselombudens uppgift är att;

  • göra hembesök och träna hanteringen av de hjälpmedel du fått utprovade.
  • hjälpa till med enklare service, felsökning och installationer av hjälpmedel.
  • hålla kontakt med dig och följa upp hur dina hjälpmedel fungerar. Det kan vara genom telefonsamtal eller hembesök beroende på dina egna behov.
  • fungera som en länk mellan dig och syncentral/hörselvård eller annan berörd instans exemplevis ögon- eller öronmottagning.
Sidan uppdaterad 2023-11-17