Hälsoträff för dig som är senior

Leende äldre män och kvinnor som sitter vid ett matbord.

På den här sidan kan du läsa mer om hälsofrämjande seniorträffar. Du hittar också andra tips om vad kommunen erbjuder för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet för dig som senior.

Livet efter pensioneringen innebär för många mer tid för intressen och att kunna göra det som inte hunnits med under det yrkesverksamma livet. Att vara aktiv med det som är viktigt i de sammanhang man själv värderar - är det som många förknippar med ett hälsosamt åldrande.

Hälsofrämjande seniorträffar

Att vara aktiv och känna trygghet i sin vardag är viktigt för hälsa och välmående. Det finns mycket du kan göra för att påverka din hälsa och minska risken att drabbas av olyckor som till exempel fallskador. Därför erbjuder Östersunds kommun hälsoträffar för seniorer med samtal och föreläsning om hälsa och hälsofrämjande insatser. Vi vill att du får mer kunskap om vad som bidrar till bättre hälsa och välmående.

Träffarna erbjuds dig över 67 år, som nyligen fått hjälp från kommunen med städ, mat eller andra insatser i hemmet samt även dig som fyller 80 år under året. Du får en broschyr hem i brevlådan där det står hur du gör för att delta i en hälsoträff.

Ämnen som tas upp på hälsoträffen är bland annat:

  • Tips för en aktiv och säker vardag
  • Rörelse och aktivitet för att förebygga fall
  • Bra mat på äldre dar
  • Råd om var du vänder dig för att få stöd och hjälp

Hälsoträffarna kostar ingenting och det är du som väljer om du vill ta del av vårt erbjudande. Har du frågor kring hälsoträffarna kan du kontakta Kundcenter - se kontaktinformationen längst ned på sidan.

Våra mötesplatser

Kommunen har elva mötesplatser som har ett varierat utbud. Underhållning, föreläsningar och olika former av fysisk aktiviteter är några exempel på vad som erbjuds. På vissa mötesplatser finns även möjligheten att äta lunch.

Här hittar du mer information om kommunens mötesplatser för äldre

Andra föreläsningar som kommunen erbjuder

Vi erbjuder också föreläsningar riktade till seniorer utanför våra mötesplatser. Det kan gälla frågor som är viktiga för en god hälsa, ny teknik i vardagen med mera.

Aktuella föreläsningar gå att hitta under nyheter på sidan Omsorg och hjälp

Stöd som underlättar vardagen

Kommunen erbjuder många olika former av stöd för att underlätta vardagen - även för dig som är äldre och frisk.

När du fyllt 68 kan du få fixartjänster, portionsmat och besök av vår digitala guide

Du som fyllt 80 kan får servicetjänster

Här hittar du en sammanställning av olika former av stöd och hjälp

Bo bra på äldre dar

Hur vi bor betyder mycket för hur vi trivs och hur vi mår. Bostaden ska passa ditt liv, dina intressen, din hälsa och din ekonomi. Under senare delen av livet förändras ofta både hälsan och ekonomin för oss själva eller personer i vår närhet. Därför är det viktigt att tänka över och planera sin boendesituation och skaffa kunskap om vilka möjligheter som finns för att bo bra på äldre dar.

På sidan "Bo bra på äldre dar" kan du läsa mer om boenderådgivning för äldre

Sidan uppdaterad 2024-03-19