Korttidsboende

Korttidsboende eller korttidsvistelse finns till för dig som av olika anledningar tillfälligt inte kan bo hemma. Korttidsboende respektive korttidsvistelse beviljas av kommunens biståndshandläggare för en begränsad period.

Korttidsboende/korttidsvistelse är en dygnet runt-verksamhet där du får samma stöd och hjälp som du har när du bor i din egen bostad.

Korttidsboende/korttidsvistelse kan behövas vid enstaka tillfällen eller under återkommande perioder. Det finns möjlighet att växelvis bo hemma och vara på korttidsboende. Det kan vara aktuellt för dig som behöver hjälp och stöd av en anhörig när du bor hemma. Men det kan även vara aktuellt om du bor ensam.

Olika former av korttidsboende

Korttidsboende för regelbunden anhörigavlösning/växelvård

Denna form av korttidsboende innebär att du visats regelbundet på ett korttidsboende. Du får ett stöd som är anpassat efter ditt behov och även din anhöriges behov där det är aktuellt.

Du som är anhörig får möjlighet att vila och hämta krafter medan din närstående är på korttidsboende.

Här finns det möjlighet till korttidsboende:

Tillfälligt korttidsboende

Ibland kan du behöva korttidsboende tillfälligt - exempelvis efter en tid på sjukhus. Kanske behöver stödet i det egna boendet förbättras innan du är trygg nog att återvända hem.

Av samma orsak kan du som bor hemma tillfälligt behöva komma hemifrån. I en trygg miljö som får dig att må bra blir det lättare att hämta kraft och återfå trygghet för att sedan kunna återvända hem igen.

Här finns det möjlighet till korttidsboende:

Korttidsvistelse LSS

Det finns också korttidsvistelse för barn och unga med funktionsnedsättning.

Korttidsvistelse LSS

Ansök om korttidsboende

Vill du ansöka om korttidsboende kan du ringa Kundcenter 063-14 30 00, som hjälper dig att få kontakt med en biståndshandläggare.

Sidan uppdaterad 2023-11-27