Sök stöd inom vård och omsorg

Alla som anser sig behöva service och omsorg har rätt att ansöka om bistånd.

För att få reda på om du har rätt till hemtjänst eller annat stöd behöver du ansöka om stöd hos kommunen.

Här finns mer information för dig som söker stöd enligt LSS

Så ansöker du om stöd i hemmet

Du kan ringa kommunens kundcenter på 063-14 30 00. De hjälper dig att komma i kontakt med en biståndshandläggare.

Vill du ansöka om stöd i hemmet kan du också söka stöd direkt via vår e-tjänst eller genom att skriva ut en ansökningsblankett och skicka in till kommunen.

Ansökan om stöd i hemmet (e-tjänst/blankett)

Vilka stödinsatser finns?

Här kan du läsa mer om olika sorters stöd du kan få i hemmet:

Länk till sidan "Äldre och andra i behov av stöd"

Du som fyllt 80 kan beställa servicetjänster utan biståndsbeslut

Har du fyllt 80 år kan du få servicetjänster enligt befogenhetslagen, utan att träffa en biståndshandläggare. Du har rätt att få servicetjänster upp till 8 timmar per månad.

Beställ servicetjänster enligt befogenhetslagen (e-tjänst)

Du kan också ringa kommunens kundcenter på 063-14 30 00 för att beställa.

Så ansöker du om särskilt boende

För att göra en ansökan om särskilt boende måste du först träffa en biståndshandläggare. Om du inte redan har kontakt med en biståndshandläggare, kan du ringa kommunens Kundcenter på 063-14 30 00.

Här kan du läsa mer om särskilt boende

Här kan du läsa mer om boende för vuxna med funktionsnedsättning - så kallat LSS-boende

Vem får ansöka?

  • Du själv
  • God man eller förvaltare
  • Vårdnadshavare

Du som är anhörigvårdare kan också kontakta Myndighetsenheten om du behöver hjälp och stöd.

Så går det till när du ansökt om stöd

En bistånds- eller LSS-handläggare från Myndighetsenheten utreder och fattar beslut om olika former av stöd. När du ansöker om stöd får du träffa din handläggare. Antingen gör hand­läggaren ett hembesök på en tid som ni gemensamt kommer överens om eller så bokar ni in en tid på enheten. Anhöriga får gärna vara med. Ni får då gemensamt gå igenom vad du klarar själv och vad du behöver hjälp med.

Ibland kan handläggeren även behöva ett underlag från andra yrkesgrupper, exempelvis din läkare, innan beslut kan fattas. 

Handläggaren behöver först ditt samtycke innan hen kan hämta information från andra.

Beslutet

Handläggaren fattar beslut om den hjälp du har rätt till. Beslutet skickas hem till dig via post. Där framgår vilken hjälp du beviljats. Om behovet ändras kan du när som helst avsluta hjälpen eller ansöka igen.

Vid avslag får du information om hur du kan överklaga beslutet. Du kan få hjälp av handläggaren eller kommunens Kundcenter att överklaga ditt beslut.

Läs mer om rätten att överklaga ett beslut som rör dig

Myndighetsenheten - här finns vi

Hos Myndighetsenheten kan du få infor­mation om det stöd och den hjälp som kommunen ansvarar för inom vård och omsorg.

Myndighetsenheten har sitt huvudkontor på Sollidenvägen 64 B.

Kommunens kundcenter hjälper dig att få kontakt med Myndighetsenheten.

Karta över Sollidenområdet, med Sollidenvägen 64 inringad.

Sollidenvägen 64 inringad.

När du är på sjukhuset

Inom Myndighetsenheten finns också ett vård­planer­ings­team som består av tre stycken biståndshandläggare. Är du inlagd på sjukhus för be­hand­ling och behöver kommunens insatser när du kommer hem får du träffa vård­planeringsteamet. De ansvarar för planeringen av den hjälp du behöver när du kommer hem.

Vårdplaneringsteamet träffar dig på sjukhuset för att ni tillsammans ska planera vilken hjälp du behöver.

Planering av insatser

Biståndshandläggaren lämnar skriftlig information till hemtjänsten om det stöd och den hjälp du ska ha. Därefter kontaktar hemtjänsten dig och tillsammans planerar ni den hjälp du ska få. Tillsammans upprättar ni en genomförandeplan som ska finnas hemma hos dig.

Vad betyder begreppen?

Biståndshandläggare och LSS-handläggare är en tjänsteman som utreder din ansökan.

Biståndhandläggaren utreder och fattar beslut om stöd och hjälpinsatser enligt socialtjänstlagen.

LSS-handläggaren utreder och fatta beslut om insatser enligt lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade (LSS).

Distriktssköterskan ansvarar för den hemsjukvård som ingår under hälso- och sjukvårdslagen.

Biståndsbedömning är en prövning av ansökan om insatser enligt en lagstiftning.

Bistånd är detsamma som hjälp

Insats är detsamma som en typ av hjälp som du kan få, till exempel trygghetslarm, hemtjänst eller insatser enligt LSS.

Utredning är de uppgifter (underlag) som handläggaren behöver för att kunna fatta beslut.

Alternativ till kommunens hemtjänst

Även om du inte har ett biståndsbeslut finns det möjlighet att få hjälp med många olika prakt­iska sysslor. Det kan exempelvis vara hjälp med städning, tvätt, snöskottning, ledsagning och mycket annat. För dig som fyllt 67 år finns också möjlighet att använda kommunens fixartjänster.

Hushållsnära tjänster

Fixartjänster

Sidan uppdaterad 2023-12-12