Behandling vid spelberoende

Vid spelberoende om pengar erbjuder kom­munen samtalsbehandlingar inom öppenvården. Det är enheten Nexus som ansvarar för dessa behandlingar.

Behandlingsmetod

Behandlingen riktar sig till dig som är över 18 år och har ett beroende av spel om pengar. Vi förväntar oss att du:

 • aktivt vill arbeta med tanke- och beteendeförändringar
 • har som mål att, under behandlingens gång, åstadkomma en omfattande förändring av dina spelvanor
 • inte kommer påverkad till våra träffar
 • kommer i tid och inte går i förväg på våra inbokade möten
 • kommer väl förberedd till mötena, bland annat genom att ha gjort hemuppgifterna
 • ska ha som mål att delta vid alla behandlingstillfällen

Vad innebär behandlingsmetoden?

Behandlingen sker i små grupper och består av tolv tillfällen och innehåller följande:

 1. Introduktion och förklaringsmodell för spelberoende
 2. Faktorer som utlöser och vidmakthåller spelande
 3. Skapa en hållbar förändring- motivationscirkeln
 4. Spelsug – att hantera längtan att spela
 5. Tankefällor – att hantera tankar på spelande
 6. Kognitiv omstrukturering- identifiera/korrigera spelillusioner
 7. Kognitiv dissonans – vill sluta spela och vill spela
 8. Problemlösning
 9. Risksituationer – uppmärksamma återfallsrisker
 10. Utifrån gruppens behov väljs mellan områdena
  - Pengar som högrisksituation
  - Kommunikationsträning
  - Vikten av socialt stöd
  - ACT
  - Känsloreglering
  - Samsjuklighet.

Efter avslutad behandling erbjuder vi uppföljningsträffar under ett års tid.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar utifrån en strukturerad och målinriktad metod med betoning på samarbete mellan dig och vår behandlare. Vi fokuserar på nuet mer än det förflutna och försöker hitta alternativa aktiviteter för dig att ägna dig åt. Vi ger dig hemuppgifter att träna på i din hemmiljö.

Vi fokuserar på att kartlägga och träna dina färdigheter för att hjälpa dig att uppnå en förändring av dina spelvanor med hjälp av följande tekniker:

 • Skapa ett realistiskt tänkande om spel
 • Hantera suget efter att spela
 • Utveckla kommunikativa färdigheter
 • Förebygga återfall
 • Hitta alternativ till det som spelandet ger respektive tar bort

Övrig hjälp som finns att få

Spelpaus.se

Spelpaus.se är Spelinspektionens nationella självavstängningsregister. Där kan du stänga av dig från spel om pengar och i och med det får du heller ingen direkt­marknas­föring om spel.

Dessa spel omfattas av din avstängning: Nätkasino, vadhållning, värdeautomater (Vegas), datorsimulerat automatspel, bingo och lotterier online samt Casino Cosmopol, avstängning gäller även spelombud/butik och travbana.

Vid avstängning väljer du själv avstängning i 1 månad, 3 månader, 6 månader eller tills vidare. En avstängning går inte att ångra, ändra eller avsluta i förtid.

Avstängningen gäller alla licenserade spelbolag i Sverige med registrerat spel.

Spelberoendegruppen

Spelberoendegruppen är en ideell riksorganisation som bedriver självhjälpsgrupper för spelberoende och anhöriga. Organisationen bedriver även ett förebyggande arbete för att öka kunskapen och förändra attityder om spelberoende i samhället.

www.spelberoendegruppen.com/ostersund

Sidan uppdaterad 2020-03-10