Boende för vuxna med beroende­problematik

I en trygg boendemiljö ökar förutsättningarna att bli drogfri. Här hittar du information om de former av boenden, som vi erbjuder vuxna med beroendeproblematik

Östersunds kommun erbjuder olika typer av boende för dig som har en beroendeproblematik. Det är:

  • Björkebo - ett drogfritt boende med egna lägenheter, där du aktivt arbetar med att förändra ditt liv. Målet är att du så småningom kan få ett eget boende på den ordinarie bostadsmarknaden.
  • Björken - är ett boende att mellanlanda på under en begränsad tid. Björken består av lägenheter som ligger i en separat korridor på Björkebo. Du har en kontaktpersonal som ger stöd. Inom tre månader ska du vara mogen att flytta vidare till Björkebo.
  • Skogsgläntan - ett boende för dig med långvarigt alkohol- eller drogmissbruk. Här finns det inga krav på drogfrihet, men det är inte tillåtet att dricka alkohol eller använda sig av droger i huset.
  • Akutboende - för dig som hamnat i en akut hemlöshetssituation och inte har några egna möjligheter att lösa situationen. Akutboendet är öppet 21.30-08.00

För samtliga boendeformer förutom Akutboendet krävs ett biståndsbeslut från en handläggare inom Team vuxen. Här kan du läsa mer om hur du söker stöd och får kontakt med en handläggare

Bistånd till dessa boenden är tidsbegränsade. Målet är att du ska arbeta för andra boendelösningar när du kommer hit. Här nedanför kan du läsa mer om våra boenden.


Björkebo

Vi vänder oss till kvinnor och män från 21 år. Du som kommer hit vill göra ett förändringsarbete, ta ansvar för det och vill gå någon form av behandling för ditt missbruk.

För dig som vill förändra sitt liv är Björkebo ett alternativ!

Så kommer du hit

Björken ligger på Sollidenvägen 13. Du kan ta buss nummer 2 hit.

För att bo här behöver du ett biståndbeslut från en handläggare inom Team vuxen.

Här kan du läsa mer om hur du söker stöd och får kontakt med en handläggare

Bemannat dygnet runt

På Björkebo arbetar 14 behandlingspersonal och en enhetschef. Boendet är bemannat dygnet runt.

Behandling för ett drogfritt liv

Du som kommer hit ska genomgå någon form av behandling för ditt missbruk/beroendeproblematik och eventuella psykiska ohälsa. Du ska också ta del av någon form av sysselsättning, skola eller arbete.

Regelbundna drogtester

Boendet är drogfritt. Därför får du lämna utandningsprov i alkometer både morgon och kväll. 1–3 gånger per vecka får du lämna urinprov.

Möblerat boende

Hela Björkebo är möblerat. Det innebär att man inte får ta med sig egna möbler hit, men tv, dator, kläder och hygienartiklar är okej. Det finns inga förråd eller möjlighet till magasinering.

Trappstegsboende

Björkebo är ett trappstegsboende i två steg.

Steg 1

Stödboendet på plan 1 innehåller 10 rum på mellan 16–21 kvadratmeter med egna toaletter. Här börjar du din tid på Björkebo. Du delar på kök, duschrum och tv-rum med övriga boende på plan 1. Du lagar din egen mat, men kan få visst stöd av kontaktpersonalen.

Tiden på stödboendet är individuell utifrån dina behov och vilket ansvar du tar i ditt förändringsarbete.

Vanlig tid är 3–6 månader.

Steg 2

På plan 2 och 3 finns det möblerade lägenheter.

Hit flyttar du efter en stabil tid på stödboendet, då du har följt din planering, klarat ledigheter och varit drogfri.

Mål - ett eget boende

Under din tid på Björkebo arbetar du med dina eventuella skulder, främst hyresskulder och skulder till elbolag. På så sätt skapar du förutsättningar för att bli godkänd hyresgäst på den öppna bostadsmarknaden.

Om du inte blir godkänd på den öppna bostadsmarknaden, trots att vårdplanen är uppfylld, kan du ansöka om bistånd till ett boendesocialt kontrakt. Din handläggare öppnar då en boendeutredning. Handläggaren kan berätta mer om det.

När du flyttar ut

När du flyttar från Björkebo kan du få fortsatt stöd - ett så kallat utflyttningsstöd. Får du ett boendesocialt kontrakt är det ett krav.

Vanligtvis är utflyttningsstödet cirka 6–12 månader.

Kontakt

Vid frågor ring personalen på telefon:
063-14 02 47

Björken

Björken är ett boende att mellanlanda på under en begränsad period. Här får du chans att hitta din motivation och bli lite mera stabil i din drogfrihet. Tanken är att du ska vara mogen att avancera till stödboende Björkebo inom tre månader. Om det inte finns plats på stödboendet kan insatsen förlängas.

Bemannat dygnet runt

Även Björkebo är ett tidsbestämt boende. Björkebos personalgrupp arbetar även på Björken, som är bemannat dygnet runt. Du har en kontaktpersonal som ger stöd utifrån en vård- eller genomförandeplan. 

Så kommer du hit

Björkebo och Björken ligger på Sollidenvägen 13. Du kan ta buss nummer 2 hit.

För att bo här behöver du ett biståndbeslut från en handläggare inom Team vuxen.

Här kan du läsa mer om hur du söker stöd och får kontakt med en handläggare

Möblerade lägenheter

Björken ligger i en separat korridor på Björkebo och består av sex möblerade lägenheter mellan 33–42 kvadratmeter. Du har nyckel och kan låsa din lägenhet, men har ingen nyckel till husets entré.

Du får lämna alkohol- och drogtester

Du skall lämna drogtest på Björken en till två gånger i veckan. När du kommer hem blåser du alltid i alkometer och personalen stämmer av hur du mår. Misstänker personalen att du är påverkad av droger får du lämna urinprov.

Om du blir påkommen med att droga eller att ha med dig droger in i boendet, stängs du av och hänvisas till akutboendet. Björkebo beslutar om när du är välkommen tillbaka. Ett krav är att du lämnar negativt utandningsprov och är i bra skick.

Du ska delta i Motivationsgrupp

Du som bor på Björken ska delta i Motivationsgrupp på Skogsgläntan två gånger i veckan.

Personalen gör kvällsrunda

Personal går en ”runda” på Björken 20.00 varje kväll för att kontrollera vilka som är hemma och för att se hur du mår, samtidigt som alla lämnar utandningsprov i alkometer.

Kontakt

Vid frågor ring personalen på telefon:
063-14 02 47

Skogsgläntan

Skogsgläntan är ett boende för vuxna kvinnor och män med långvarigt alkohol/ drogmissbruk. Boendet är till för dig som blivit hemlös på grund av ditt beroende. För stunden har du kanske inte förmågan eller viljan att arbeta för drogfrihet. Men här kan du få ett tryggt och värdigt boende med stödinsatser.

Här finns inga krav på drogfrihet, men det är inte tillåtet att dricka alkohol eller använda sig av droger i huset.

Så kommer du hit

Skogsgläntan ligger på Sollidenvägen 66. Du tar 2:ans busslinje mot Solliden hållplats Solliden.

För att bo här behöver du ett biståndbeslut från en handläggare inom Team vuxen.

Här kan du läsa mer om hur du söker stöd och får kontakt med en handläggare

Bemannat dygnet runt

På Skogsgläntan arbetar sju behandlingspersonal samt en enhetschef. Boendet är bemannat hela dygnet.

Du får inte vara så påverkad att personalen bedömer att det är allvarlig fara för din hälsa. Vid hemkomsten till Skogsgläntan måste du vara i ett sånt skick att du självmant tar dig hem till din bostad.

Personalen möter alltid upp i entrén och kontrollerar din status och utför en enklare visitation så att du inte tar med dig alkohol eller droger in i huset.

Två boendeformer

Det finns två olika boendeformer med totalt 16 platser på Skogsgläntan. Förutom 10 omöblerade lägenheter finns även tre delade lägenheter.

Delad lägenhet

Delad lägenhet innebär att två personer delar en lägenhet. Dessa lägenheter är möblerade. Varje person får ett eget rum och delar hall, kök och badrum. Här ingår det rena sänglinnen en gång i veckan, städ av golvytor och gemensamma ytor. Du får frukost i gemensamhetslokalen och en lunchlåda under förutsättning att du lämnar negativt provsvar i alkometer.

Det finns olika mål i den här boendeformen. Det kan vara så att du i dagsläget är nöjd med denna boendeform. Det kan också vara så att du bor här i avvaktan på annan boendeform till exempel Björken, Björkebo eller omöblerad lägenhet på Skogsgläntan.

Boendet kan även vara ett kortare bistånd där planeringen är återhämtning på hemmaplan istället för en extern placering. vad menas med det?

Omöblerade lägenheter

Skogsgläntan har även 10 omöblerade lägenheter på cirka 50 kvm. Det här brukar vara en boendeform för dig som bor på Skogsgläntan under en längre tid - som sträcker sig över flera år.

Hyresavtal för en månad i taget

Hyresavtalet på Skogsgläntan är utformat så att du får en månad beviljad åt gången. Handläggaren gör en uppföljning tillsammans med dig innan hen beslutar om förlängning.

Du har inte besittningsrätt till lägenheten.

Möjlighet att byta boende

Bestämmer du dig för att vilja bli drogfri finns alltid möjlighet att beviljas boende på Björken eller Björkebo

Du kan söka bostadstillägg

Om du uppfyller Försäkringskassans krav för bostadstillägg kan du söka bostadstillägg på boendekostnaden - men inte på matkostnaden.

Kontakt

Vid frågor ring personalen på telefon: 063-14 39 95.

Akutboende

Akutboende är en tillfällig lösning för dig som av olika orsaker hamnat i en akut situation och saknar pengar och möjligheter för att kunna ordna övernattning.

Här hittar du mer information om akutboende

Sidan uppdaterad 2023-02-14