Boende för vuxna med beroende­problematik

Genom att erbjuda en trygg boendemiljö ökar förutsättningarna för att du ska bli drogfri. Målet är att ge dig möjlighet att under eget ansvar arbeta med din rehabilitering så att du så småningom kan få ett eget boende på den ordinarie bostadsmarknaden.

Björkebo

Björkebo är ett drogfritt strukturerat och tidsbegränsat boende som vänder sig till vuxna kvinnor och män med beroendeproblematik. Björkebo är ett bistånd enligt kapitel 4 (Rätten till bistånd), paragraf 1 Socialtjänstlagen.

Med boendet följer särskilda regler med inskränkningar i den enskildes rättigheter som bland annat handlar om drogkontroller, reglerade ledigheter samt att personen får avsäga sig besittningsrätten på sitt rum/ lägenhet. Biståndet är en del i ett behandlingspaket och en genomförandeplan upprättas. Ofta kombineras insatsen med andra öppenvårdsinsatser som behandling på Nexus samt daglig sysselsättning.


Akutboende

Akutboendet är en tillfällig lösning för hemlösa kvinnor och män från 18 år som är skrivna i Östersunds kommun. Personer från andra kommuner beviljas en natt på Akutboendet eller om det är helg till närmaste vardag. Därefter hänvisas personen till eventuell vidare insats i hemkommunen.

Kommunen erbjuder

 • Säng i delat rum ( totalt 12 platser)
 • Möjlighet att få kläderna tvättade
 • Möjlighet till dusch
 • Särskilt rum för kvinnor

Regler och struktur

 • Öppettid kl. 21.30-08.00
 • Insläpp kl. 21.30 till 23.00
 • Inget hot eller våld accepteras
 • Inget krav på drogfrihet men medhavda persedlar skall lämnas in över natten
 • Vara i sådant fysiskt och psykiskt skick att inte akut vård behövs
 • Inget möjlighet att laga eller värma mat
 • Ingen TV

Hitta hit

Sollidenvägen 13. 2:ans busslinje mot Solliden. Hållplats Björkbacka.

Stödboende

Stödboendet är ett kollektivt boende för tio personer. Det innehåller möblerade rum, gemensamt kök och samvarorum. Rummen är mellan 17-21 kvm och samtliga har egen toalett.

Varje boende har sin egen utarbetade genomförandeplan som grund för boendet. Den som bor här ska vara aktiv och ta ansvar för sitt förändringsarbete.

Med boendet följer särskilda regler och villkor. Det sker exempelvis dagliga drog­kontroller. Ofta kombineras Björkebo med övriga öppenvårdsinsatser som behandling via Nexus.

Stödboendet är ett bistånd enligt Socialtjänstlagen kapitel 4, 1§ och ansöks genom handläggare på Team Unga Vuxna.

Rehabiliteringsboende Skogsgläntan

Skogsgläntan är ett boende för vuxna med beroendeproblematik. I boendet finns det inget nykterhetskrav men det är inte tillåtet att dricka alkohol eller använda sig av droger i huset.

Boendet har benhandlingspersonal på plats dygnet runt och består av 16 platser i tio möblerade lägenheter och tre "delade lägenheter". Delade lägenhet innebär att två personer delar en lägenhet men har ett eget sovrum. Där ingår mera tillsyn av personal, städ av golvytor en gång i veckan och en matlåda om dagen.

Skogsgläntan är ett bistånd enligt kapitel 4 (Rätten till bistånd), § 1 i Socialtjänstlagen och ansöks via handläggare inom Team Ungdom Vuxen.

Skogsgläntan är ett led i en pågående rehabilitering och därför ska en individuell genomförandeplan upprättas.

Med boendet följer särskilda regler som inskränker den enskildes rättigheter. Bland annat får hyresgästen avsäga sig besittningsrätten till lägenheten.

Hyresavtalet är utformat så att biståndstagaren får en månad beviljad åt gången. Innan beslut tas om förlängning skall en uppföljning ske tillsammans med handläggare.

Hitta hit

2:ans busslinje mot Solliden hållplats Solliden.

Möblerade lägenheter

Efter insatsen Stödboendet kan Björkebo erbjuda fortsatt boende i en av Björkebos 18 lägenheter. Bostäderna är mellan 33 och 42 kvadratmeter. Lägenheterna är på plan 2 och 3 i huset.

Lägenheterna är möblerade och bostadsytan varierar mellan 33 och 42 kvm. Ett boende på Björkebo innebär att man måste förhålla sig till särskilda regler som bland annat handlar om drogfrihet och reglerade ledigheter. Samtliga boende måste avsäga sig besittningsrätten till lägenheten.

De personerna som flyttar till en av husets lägenheter är stabila i sin drogfrihet men fortfarande i behov av stöd i sin rehabilitering. Drogkontroller finns kvar under hela boendeperioden. Efter att en person avancerat till vidare boende utanför huset kan biståndet Utflyttningsstöd beviljas mellan 6 till 12 månader.

De boende har fortsatt möjlighet att delta i Björkebos olika studiecirklar och fritidsaktiviteter och det förväntas att hyresgästen är i utbildning eller har någon form av sysselsättning.

Sidan uppdaterad 2022-08-10