Sök stöd för missbruk och beroende

Här hittar du information om hur du kan söka stöd för missbruk och beroende. Informationen gäller även hur du som anhörig kan söka stöd.

Så ansöker du om stöd

Du kan ansöka om stöd via vår app

"Mitt val mitt stöd" är en app skapad av öppenvårdsenheten Nexus. Här kan du få svar på dina frågor och testa dina alkoholvanor. Via appen kan du också enkelt komma i kontakt med någon av våra behandlare utan att ringa Kundcenter.

För att kontakta oss via appen behöver du logga in med e-legitimation.

Du kan också ringa Kundcenter

Du kan kontakta Kundcenter på 063-14 30 00. Kundcenter hjälper dig att få kontakt med någon av våra behandlare, så får ni tillsammans prata mer om vilken typ av behandling som kan vara till störst nytta för dig.

Det här gäller även dig som söker anhörigstöd.

Du kan få nätbehandling utan att kontakta oss

Via appen "Mitt val mitt stöd" kan du också välja att delta i "Digitala Nexus". Det är en nätbehandling för alkoholvanor, som du kan ta del av utan att kontakta oss. Den kräver ingen e-legitimation.

"Mitt val mitt stöd" finns tillgänglig på App Store och Google Play. Via QR-koderna kommer du direkt till appen:

Vad händer när du kontaktar oss?

Kundcenter kommer ge dig två alternativ, endera kommer du direkt till Nexus och du får möjlighet att ställa dig i servicekön till behandling eller också kommer du få kontakt med en socialsekreterare som hjälper dig för att du behöver mer stöd än enbart Nexus.

Beroende på vilken väg du blir lotsad till så kommer endera en behandlare eller en socialsekreterare att kontakta dig.

Du erbjuds ett inledande samtal där du får möjlighet att berätta om din situation och vad du behöver hjälp med. Du får information om vilket stöd Social- och arbetsmarknadsförvaltningen kan erbjuda dig.

Vad kan jag få för hjälp?

Stödinsatser och behandling får du utifrån dina behov, enligt Socialtjänstlagen och kommunens riktlinjer. I Östersunds kommun kan det innebära endera via serviceinsats eller via utredning hos socialsekreterare.

Stödinsatser via serviceinsats är de behandlingsformer som Nexus har att erbjuda. Det innebär att du inte journalförs på samma sätt efter avslutad insats som om du skulle fått ett beslut via socialsekreterare.

Stödinsatser som du bland annat kan erbjudas via beslut av socialsekreterare är stödboende, sysselsättning och behandling i öppenvård, kontaktperson och behandlingshem. Alla insatser är tidsbegränsade och du ansöker själv om förlängning.

Hur går en utredning till?

Utredningen görs av en socialsekreterare som tillsammans med dig kartlägger vilken eller vilka stödinsatser som är mest lämpade för dig. En del i kartläggningen är en strukturerad intervju, ASI. Du får svara på frågor om alkohol, droger, hälsa, utbildning och arbete, familj med mera. Utredningen sammanställs skriftligt och du får ett beslut. Resultatet av ASI-intervjun är grunden till din vårdplan som du upprättar tillsammans med din socialsekreterare.

Om du har behov av sjukvårdsinsatser är vi skyldiga att erbjuda dig en samordnad plan med landstinget, SIP. Ibland behövs även samverkan med andra instanser.

Vem får veta att du har kontakt med oss?

Ingen får veta att du har kontakt med oss. Personal inom socialtjänsten får inte lämna ut uppgifter om dina personliga förhållanden. Med personliga förhållanden avses i praktiken alla uppgifter om dig. Du kan lämna samtycke till att uppgifter lämnas ut. Ett samtycke kan när som helst återkallas.

Sekretess och tystnadsplikt

Hur gör jag om jag vill överklaga ett beslut?

Om du har fått avslag på din ansökan eller är missnöjd på annat sätt med ett beslut
så har du rätt att överklaga beslutet.

Överklaga beslut som rör dig själv

Sidan uppdaterad 2023-09-06