Lotterier

Ideella föreningar kan sälja lotter för att finansiera en del av sin verksamhet. Är ni verksammma och vill sälja lotter inom Östersunds kommun kan ni ansöka om registrering för lotteri hos oss.

Lotteriverksamheten i Sverige är reglerad genom Spellagen (2018:1138). Kom­munerna ansvarar från och med den 1 januari 2019 bara för så kallade registrerings­lotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Föreningsservice i Östersunds kommun beviljar föreningar i kommunen registrering för lotterier. Föreningsservice utser också kontrollanter som övervakar lotterier.

Detta gäller för att få arrangera lotterier

Vad är ett lotteri?

Ett lotteri är när någon har chans att vinna ett pris och där sannolikheten att
vinna beror på slumpen. Om utgången av arrangemanget däremot avgörs utifrån någons prestation, exempelvis en bedömning eller ett förslag, räknas det som tävling snarare än lotteri.

§ 3 Ett lotteri är en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få.

Lotteri är:

 1. lottning, gissning, vadhållning eller liknande förfarande.
 2. marknads- och tivolinöjen.
 3. bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevsspel och liknande spel.

Egentligt lotteri är:

ett sådant lotteri som anges i ovanstående § 3 punkt 1 och 2, med undantag för vad­håll­ning i samband med hästtävling och sådan vadhållning i samband med idrottstävling som bedrivs i mer än en kommun.

Bingospel är ett lotteri:

 1. som förutsätter att deltagaren är närvarande på spelplatsen och där köper en bingobricka.
 2. där vinstmöjligheterna är beroende av om de nummer som dras sammanfaller med numren på bingobrickan.
 3. och där deltagaren genast gör anspråk på sin vinst.

Automatspel är

 1. varuspelsautomat: en spelautomat som betalar ut en vinst i form av varor och där vinstmöjligheterna helt eller delvis beror på slumpen.
 2. penningautomat: en spelautomat som betalar ut vinst i form av pengar och där vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på slumpen.
 3. värdeautomat: en spelautomat som betalar ut vinst bara i form av värdebevis, spelpolletter eller liknande och där vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på slumpen.
 4. skicklighetsautomat: en spelautomat som betalar ut vinst i form av pengar och där vinstmöjligheterna helt eller delvis beror på spelarens skicklighet.

Lotterier och bingobrickor som används ska vara av godkänd typ. Detsamma gäller teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning eller kontroll av egentliga lotterier och bingospel.

När behöver man inte registrera lotteri?

Ni behöver inte registrera ert lotteri om:

 • lotteriet bara är ett inslag i en annan tillställning/sammankomst.
 • om lotteriförsäljningen är begränsat till det område där tillställ­ningen/samman­komster sker.
 • högsta insats är 12 kronor.
 • högsta vinstvärde är 7 933 kronor.

Exempelvis: julskyltning, marknader, tips­promenader och syföreningsauktioner.

Vem får starta ett lotteri?

För att ni som ideell förening ska registrera lotteri måste ni uppfylla vissa krav. Ni ska:

 • enligt era stadgar ha som huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet.
 • bedriva verksamhet som huvudsakligen tillgodoser ett sådant ändamål
 • inte vägra någon inträde som medlem
 • vara i behov av lotteriinkomster för er verksamhet

Avgifter

Ni betalar 300 kronor i registreringsavgift för hela 5-årsperioden. Vi fakturerar er när vi tagit emot er anmälan.

Ni betalar också en kontrollavgift på 3 % av era totala lotteriinkomster för varje redovisat lotteri, max 6 000 kronor per lotteri. Vi fakturerar er för varje gång vi tagit emot er lotteri­redovisning.

Starta lotteri – så här går det till

Fatta beslut om lotteri

Föreningens styrelse ska besluta om att de ska ordna ett lotteri. Ta en kopia på styrelseprotokollet och bifoga det med ansökningsblanketten.

Utse en lotteriansvarig

Föreningen utser därefter en person som ska vara ansvarig för lotteriet. Namn och kontaktuppgifter till den person som är lotteriansvarig ska framgå i styrelseprotokollet.

Ansök om registrering för lotteri

Ni ansöker om registrering för lotteri genom att skriva in följande handlingar till Föreningsservice:

Handlingarna skickas till:

Föreningsservice
Östersunds kommun
831 82 Östersund

*Har ni redan skickat in dessa handlingar till Föreningsservice vid tidigare tillfälle, behöver ni inte skicka dem igen.

Anmäl start av lotteri (inför varje tillfälle)

När föreningen blivit beviljade registreringen, anmäler ni start av lotteri inför varje nytt lotteri som ni anordnar.

Anmäl start av lotteri (e-tjänst)

Redovisa lotteriet (efter varje tillfälle)

Efter varje genomfört lotteri ska ni redovisa det. Senast två månader efter att lotteriet avslutats ska ni ha skickat in redovisningen:

Lotteriredovisning (blankett)

Sidan uppdaterad 2024-01-31