Starta förening

Här kan du läsa om hur du startar en idrotts- respektive kulturförening.

Starta idrottsförening

För att starta en idrottsförening fyller du i en e-tjänst på kommunens webb. Genom att använda e-tjänsten får du all information du behöver om att starta en förening i Östersunds kommun.

Starta idrottsförening

Anmäl din idrottsförening till kommunens föreningsregister

Efter att du startat din idrottsförening måste du anmäla föreningen till kommunens förenings­register. Anmäl din förening via kommunens kundcenter på telefon 063‑14 30 00 eller via mejl kundcenter@ostersund.se.

När föreningen finns i kommunens förenings­register får ni ett specifikt förenings­nummer och möjlighet att få ett startbidrag på 2 000 kronor. För att ni ska kunna komma igång med er idrotts­verksamhet behöver ni ofta en kontakt med kommunens Förenings­service. Det kan till exempel gälla frågor om hyra av lokaler, bidrag med mera. Kontakta Förenings­service via Kundcenter på telefon 063‑14 30 00.

Bli medlem i Riksidrotts­förbundet om idrotts­föreningen vill söka bidrag

En idrottsförening behöver inte vara ansluten till Riks­idrotts­förbundet. Vill din förening däremot kunna söka bidrag i Östersunds kommun måste föreningen vara med i Riks­idrotts­förbundet.

Du ansöker inte om medlemskap direkt till Riksidrotts­förbundet utan ansöker istället om att bli medlem i ett eller flera av Riksidrotts­förbundets medlems­förbund - Special­idrotts­förbund.

Ansökan gör du hos Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet har ingen medlems­avgift och de föreningar som är anslutna har rätt till det statliga lokala aktivitets­stödet (också kallas LOK‑stöd).

När du bildar föreningen kan du vända dig till Riksidrotts­förbundets distrikts­idrotts­förbund för att få hjälp och råd. Det kan även vara lämpligt att kontakta det special­idrotts­förbund som du vill söka medlem­skap i.

Hos Riksidrottsförbundet hittar du mer information om vad du bör tänka på när du startar en idrottsförening.

Ideell idrottsförening behöver inte registreras

En ideell förening behöver inte vara registrerad hos kommunen. Den behöver inte heller ha organisations­­nummer. En ideell förening behöver bara ha:

  • Stadgar
  • Styrelse
  • Urskiljbart namn

Om föreningen ansöker om och får medlemskap i förbund inom Riksidrottsförbundet, tilldelas föreningen ett idrottsinternt föreningsnummer som är unikt för föreningen. Föreningsnumret, som är fyr- eller femsiffrigt, används i kontakter inom idrotts­rörelsen.

Starta kulturförening

Registrera din kulturförening via kommunens e-tjänst. Genom att använda e-tjänsten får du all information du behöver om att starta en kulturförening i Östersunds kommun.

Som uppmuntran för att starta förenings­verksamhet inom kultur­området kan du ansöka om start­bidrag på 2 000 kronor hos Kultur- och fritids­­nämnden. Din registrering räknas som ansökan, så du behöver inte ansöka om startbidraget separat.

Sidan uppdaterad 2024-06-18