Kulturhusutredningen

Kommunstyrelsen beslutade den 26 februari 2013 att ta fram en förstudie kring kulturlokaler och ett eventuellt nytt kulturhus.

Gitarr

I förstudien utreddes vilka lokaler som finns i dag för kulturverksamheter och hur dessa kan anpassas eller byggas ut för att fungera för exempelvis akustisk musik, konsthall, dans eller teater. Förstudien såg även över förutsättningar för att bygga ett nytt samlat kulturhus. Du hittar förstudiens delrapport och slutrapport genom att klicka på länkarna här nedan.

När slutrapporten godkändes beslutade kommunstyrelsen att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skriva fram ett nytt projektdirektiv, för fortsatt utredning av en konserthall placerad på nuvarande biblioteksbyggnaden. En konsekvens av kommunstyrelsens beslut är att en samlokalisering med biblioteket behöver utredas och därför ingår också i uppdraget att se över framtidens bibliotek.

Läs mer:

Sidan uppdaterad 2023-06-05