Särskild undervisning vid sjukhus

Sjukhusundervisning och sjukhusskola inom Region Jämtland Härjedalen bedrivs vid Östersunds sjukhus och i skollokaler på Köpmangatan 24. Undervisning ges till barn och ungdomar, som får vård en kortare eller längre period på Östersunds sjukhus eller annan vårdinrättning inom Region JH och på grund av detta inte kan delta i vanligt skolarbete.

Särskild undervisning vid sjukhus erbjuds efter dialog mellan elev, vårdnadshavare, hemskola, ansvarig handläggare eller läkare och personalen för Särskild undervisning vid sjukhus. Några riktlinjer angående Särskild undervisning vid sjukhus:

 • Undervisning ska anordnas för elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
 • Elever som vårdas inom Region Jämtland Härjedalen har samma rätt till undervisning oavsett hemkommun.
 • Detta innebär att undervisning anordnas för elever med ett ålderspann från 6 år till och med gymnasieålder.
 • Om ansvarig för elevens vård avråder från undervisning ska undervisning ej ske.

Vi på Sjukhusskolan försöker så långt det är möjligt att anpassa undervisningen till elevens individuella behov och hemskolans planering. Stor vikt läggs vid en kontinuerlig och nära kontakt med elevens föräldrar, hemskola och vårdgivare.

Undervisning vid sjukhus på avdelning 108

Vårt arbetslag består av fyra lärare som undervisar på Östersunds sjukhus avdelning 108 samt i våra egna skollokaler på Köpmangatan 24. Undervisande lärare delar lokaler med sjukhusets lekterapi. Undervisning erbjuds barn och ungdomar i åldrarna 6 år till och med gymnasieålder som på grund av sjukhus­vistelse inte kan delta i hemskolans undervisning (gäller även dagvårdspatienter).  

Daglig samverkan med anhöriga och sjukvårdens personal är mycket viktig.
Det är elevens hälsotillstånd och behov som styr undervisningen.

Kontakt med hemskolan etableras efter överenskommelse med elev och föräldrar.
Det är alltid hemskolan som har huvudansvaret för eleven.

Sjukhuskolans syfte är att:

 • Stå för det friska hos barnet och ungdomen
 • Ge trygghet, stimulans och glädje
 • Skapa kontinuitet i skolarbetet
 • Minska elevens och föräldrars oro inför fortsatt skolgång

Mer information
Sjukhusundervisningen
063 15 33 65

Undervisning vid sjukhus på Köpmangatan 24

Vårt arbetslag består av fyra lärare som undervisar på Östersunds sjukhus avdelning108 samt i våra egna skollokaler på Köpmangatan 24. Undervisande lärare bedriver skolverksamhet i våra egna lokaler på Köpmangatan 24, plan 2. Adressen delar vi med BUP och BUH. Undervisning erbjuds barn och ungdomar i åldrarna 6 år till och med gymnasieålder som på grund av vårdsituation, sjukdomstillstånd eller liknande skäl inte kan delta i hemskolans undervisning. Våra elever kommer från hela länet och förmedlas till oss tex via BUP:s eller BUH:s handläggare. Eleverna erbjuds undervisning under en begränsad period efter behov.

Daglig samverkan med anhöriga och sjukvårdens personal är mycket viktig.
Det är elevens hälsotillstånd och behov som styr undervisningen.

Kontakt med hemskolan etableras efter överenskommelse med elev och föräldrar.
Det är alltid hemskolan som har huvudansvaret för eleven.

Sjukhuskolans syfte är att:

 • Stå för det friska hos barnet och ungdomen
 • Ge trygghet, stimulans och glädje
 • Skapa kontinuitet i skolarbetet
 • Minska elevens och föräldrars oro inför fortsatt skolgång

Mer information
Sjukhusundervisningen
063 15 33 65

Mer information
Sjukhusundervisningen
063 15 33 65

 

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-04-09