Barn- och elevhälsoteam

Alla skolor i Östersunds kommun har egna elevhälsoteam (EHT) som leds av skolans rektor. Förskolorna har egna barnhälsoteam (BHT).

Elevhälsoteam (EHT)

Elevhälsoteamen (EHT) består oftast av rektor, skol­sköter­ska, skolkurator, psykolog, special­pedagog och studie- och yrkesvägledare.

Syftet med elevhälsoteamen är att flera olika yrkesroller kan samarbeta och göra gemen­samma analyser i elevärenden. Elevhälsoteamen är skolpersonalens stöd vid elev­hälsofrågor.

Elevhälsoteamen ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Barn- och elevhälsans personal ska även stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

Skolornas elevhälsoteam

Gå direkt till respektive skolas elevhälsoteam:

Barnhälsoteam (BHT)

Förskolornas respektive barnhälsoteam (BHT) består av förskolechef och specialpedagog. Förskolorna har också stöd från Barn- och elevhälsans personal samt Barnavårdscentralen (BVC).

Förskolornas barnhälsoteam

Gå direkt till respektive förskolas barnhälsoteam:

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-03-28