Förskola och skola för nyanlända

Alla barn och ungdomar som vistas i Sverige har rätt att få gå i skola och förskola. På samma villkor som andra barn och ungdomar som bor i Sverige. Barn och ungdomar som inte har uppehållstillstånd har däremot inte skolplikt. Det är kommunen som ansvarar för förskola och skola för nyanlända.

Skolverkets information om förskola, fritidshem, förskoleklass och skola på andra språk

Hur fungerar den svenska skolan? Hur ser skolsystemet ut?
Skolverket har sammanställt information på följande språk: arabiska, dari, engelska, franska, kurmanji, pashto, persiska, polska, serbiska, somaliska, sorani, svenska, thailändska, tigrinska.

Skolverkets information på andra språk

Förskola för nyanlända i Östersunds kommun

Barn och föräldrar hänvisas till befintlig verksamhet på alla förskolor och öppna förskolor. Nyanlända förskolebarn placeras utifrån samma rutiner/riktlinjer som övriga förskolebarn.

Sidan uppdaterad 2023-12-14