Utvecklingsprojekt

Östersunds kommun arbetar aktivt med olika utvecklingsprojekt för att Östersund ska vara en bra kommun att leva, verka och bo i.

Några av våra utvecklingsprojekt

 • Varvet - återbruk av byggmaterial

  Tänk er en framtid där fastigheter ses som värdefulla materialbanker och där byggnadens kvalitet, kostnad, miljö- och klimatpåverkan värderas utifrån...

 • Projekt Gaaltije kulturcentrum

  Östersunds kommun har beviljats pengar från EU:s landsbygdsprogram för att utveckla Gaaltije - sydsamiskt kultur­centrum och mötesplats i Staare.

 • Framtid Lit och Häggenås

  Just nu pågår arbetet med att ta fram en långsiktig strategi för Lit och Häggenås dra igång. Strategin ska vara tioårig och visa på hur Lit och Hägge...

 • bild på tre barn

  Utveckling Torvalla

  Torvalla är en stadsdel som både behöver och kan utvecklas på massor av sätt. Därför har Östersunds kommun tagit fram en utvecklingsstrategi förstads...

 • Utveckling Brunflo

  Utvecklingsplan Brunflo innebär att Brunflo ska utvecklas, för alla. För företagare, äldre, de som är i behov av omsorg, för barn, föreningar, de som...

Sidan uppdaterad 2023-06-20