Utvecklingsprojekt

Östersunds kommun arbetar aktivt med olika utvecklingsprojekt för att Östersund ska vara en bra kommun att leva, verka och bo i.

Några av våra utvecklingsprojekt

Framtid Lit och Häggenås

Just nu pågår arbetet med att ta fram en långsiktig strategi för Lit och Häggenås dra igång. Strategin ska vara tioårig och visa på hur Lit och Häggenås ska utvecklas långsiktigt och hållbart som attraktiva orter att bo, leva och verka i.

Framtid Lit och Häggenås

Utvecklingsplan Brunflo

Utvecklingsplan Brunflo innebär att Brunflo ska utvecklas, för alla. För företagare, äldre, de som är i behov av omsorg, för barn, föreningar, de som är intresserade av kultur, de som vill vara ute i naturen och för de som gillar sport.

Utvecklingsplan Brunfo

Utveckling Torvalla

Torvalla är en stadsdel som både behöver och kan utvecklas på massor av sätt. Därför har Östersunds kommun tagit fram en utvecklingsstrategi för
stadsdelen, alltså en plan som beskriver vad som ska göras i Torvalla fram till år 2030.

Utveckling Torvalla

Projekt Gaaltije kultur­centrum

Östersunds kommun har beviljats pengar från EU:s landsbygdsprogram för att utveckla Gaaltije - sydsamiskt kultur­centrum och mötesplats i Staare.

Projekt Gaaltije kulturcentrum

Sidan uppdaterad 2022-12-15