Val till Europa­parlamentet 2024

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Du kan förtids­rösta från den 22 maj fram till och med valdagen. I valet väljer medborgarna i EU:s medlems­länder vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren.

Information about the European Elections 2024 in other languages

Så röstar du

Förtidsröstning

Om du inte kan rösta på valdagen i din vallokal kan du rösta i förväg. Förtids­röstningen öppnar onsdag den 22 maj och är öppen till och med valdagen 9 juni. Förtids­rösta kan du göra i valfri röstning­s­lokal i hela Sverige.

Du behöver ha med dig:

  • Röstkort
  • Legitmation

Information om förtids­röstnings­lokaler i Östersunds kommun

Läs mer om förtidsröstning

Rösta i din vallokal på valdagen

Vilken som är din vallokal kan du läsa på ditt röstkort som skickats hem till dig. Alla vallokaler har öppet klockan 8.00 ‑ 21.00 på valdagen söndagen den 9 juni. Du behöver ha med dig:

  • Legitimation

Information om vallokaler i Öster­sunds kommun Pdf, 120 kB.

Läs mer om att rösta i din vallokal på valdagen 

Fler sätt att rösta

Du kan också rösta via institutions­röstning, med bud, från utlandet eller med hjälp av ambulerande röst­mottagare.

Särskild röstmottagning

Särskild röstmottagning, eller institutionsröstning, är till för dig som bor på ett särskilt boende, som är på sjukhuset eller häktet.

Det kallas för röstningslokal med begränsat tillträde.

Förtidsröstningslokaler för särskild röstmottagning i Östersunds kommun

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. En budröst får göras iordning tidigast den 16 maj och senast på valdagen. Budet kan lämna rösten i en förtidsröstningslokal när förtidsröstningen öppnar den 22 maj.

Läs mer om att rösta med bud

Rösta från utlandet

Om du befinner dig utomlands under röstningsperioden kan du brevrösta eller förtidsrösta i en röstningslokal, oftast på en ambassad eller ett konsulat.

Läs mer om att rösta från utlandet

Rösta med ambulerande röstmottagning

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte kan budrösta, kan du boka ambulerande röstmottagning. Detta gäller endast dig som inte kan ta dig till en röstningslokal på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning.

Kontakta Östersunds kommun på 076-14 86 119 för mer information och bokning.

Läs mer om att rösta med ambulerande röstmottagare

Vem får rösta?

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen. För EU-valet 2024 innebär det att du fyller 18 år senast den 9 juni, och
  • svensk medborgare och är (eller har varit) folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen. För EU-valet 2024 innebär det att du måste ha anmält dig senast den 10 maj. Mer information finns på sidan EU-medborgare som vill rösta i EU-valet.

Läs mer om vem som har rätt att rösta

Jag har tappat mitt röstkort

  • Inför EU-valet ska du ha fått ditt röstkort senast den 22 maj.
  • Du kan få ett nytt så kallat dubblettröstkort om du till exempel saknar folkbokföringsadress eller har tappat bort ditt röstkort. Det gäller också utlandssvenskar som vill rösta i Sverige.
  • Till och med den 13 maj kommer du kunna beställa ett nytt röstkort på valmyndighetens hemsida www.val.se

Läs mer om röstkort

Information för förstagångsväljare

Valmyndigheten har många webb­sidor som detaljerat berättar om hur du röstar i vallokaler och hur valet går till.

Desinformation

Desinformation är falsk information som ska verka sann. Det finns verk­samheter som använder desinformation för att påverka människor i deras beslut, exempel­vis vid val.

Desinformation kan också spridas genom personer som inte vet om att informationen hen sprider är falsk. Det kan till exempel vara en vän som delar ett inlägg på sociala medier eller pratar om en nyhet hen läst på internet.

Desinformation om valet kan till exempel vara vilseledande information kring hur du röstar, ryktesspridning eller försök att påverka förtroendet för val­administrationen. För att motstå desinformation krävs källkritik. Det innebär att du kritiskt granskar den källa som står bakom informationen och bedömer om den är sann eller inte.

Länktips om desinformation

Så motstår du desinformation genom källkritik med hjälp av MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en statlig myndighet. De har samlat sex tips som hjälper dig att bedöma om information du tar del av är sann eller inte.

Internetstiftelsens guide om källkritik

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet. De har en guide där du kan lära dig om källkritik.

Sidan uppdaterad 2024-05-16