Förskola

Gosedjur på rad

I förskolan får ditt barn en bra start i livet. Här ska det vara både roligt, tryggt och lärorikt. Förskolans miljö ska både utmana och locka till såväl lek som lärande.

Läs vidare

Våra förskolor

I Östersunds kommun finns 45 kom­mu­n­ala förskolor. Det finns också 14 förskolor som drivs i fristående regi.

Riktlinjer för förskola

Här finns riktlinjer för vad som gäller vid barns vistelse på förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg samt omsorg på obekväm arbetstid.

Samisk förskola

Vi erbjuder samisk förskoleverksamhet på Förskolan Miesieh. Verksamheten sker helt eller till väsentlig del på samiska (syd- och nordsamiska) och vilar på samisk pedagogik.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Har du behov av barnomsorg på tider när förskola eller fritidshem är stängd så kan du få så kallad omsorg på obekväm arbetstid.

Starta fristående förskola eller familjedaghem

Enskilda får starta förskola/fritidshem och annan pedagogisk omsorg.

Ansök eller säg upp förskole­plats

Du ansöker och säger upp förskoleplats via vår e-tjänst.

Avgifter för förskola

I Östersunds kommun har vi en max­taxa. Vårdnadshavare betalar en fast månadsavgift som tas ut 12 månader per år.

Öppna förskolan och familje­central

Öppna förskolan finns för alla som är hemma med barn i åldrarna 0-6 år.

Familjedaghem och annan pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i åldern 1-13 år.

Unikum - En lärportal för förskolan

Unikum är en lärportal som förskolan använder till planeringar, dokumentation och samtal.

Har du synpunkter eller klagomål på vår verksamhet?

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss det. Dina synpunkter och klagomål ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet

Sidan uppdaterad 2024-04-23